Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

13. Regionens tandvårdsstöd

Regionens tandvårdsstöd är till för patienter som har särskilda behov. Denna tandvård ges till samma avgift som gäller för hälso- och sjukvård.

13.1 Nödvändig tandvård till äldre och funktionsnedsatta

Stödet omfattar nödvändig tandvård till äldre och funktionsnedsatta med stort behov av omvårdnad.

De flesta berörda finns i kommunal vård och omsorg. Uppgift lämnas av biståndshandläggare. Ett intyg (gult kort) från regionen ska visas upp vid tandvårdsbesök. Om det krävs omfattande behandlingar och protetiska behandlingar måste behovet bedömas i förväg. Den nödvändiga tandvården ska medverka till att patienten ska kunna äta ordentligt och slippa smärta och obehag. Den här gruppen får även en avgiftsfri munhälsobedömning i hemmet om så önskas.

13.2 Tandvård som led i en sjukdomsbehandling

Regionen lämnar också stöd när tandvård behövs som en del i en medicinsk behandling.

Innan behandlingen påbörjas bedöms behovet av regionens tandvårdsenhet. Tandläkaren söker en förhandsbedömning. Till tandvård som led i en sjukdomsbehandling hör behandling;

 • till följd av en större medfödd missbildning i käken eller ansiktet
 • av defekt som orsakats av sjukdom i käken eller ansiktet
 • av tandskada efter epileptiskt anfall
 • på patienter som ska genomgå kirurgi där infektionsfrihet är ett medicinskt krav
 • på patienter som på grund av sjukdom, medicinering och nedsatt immunförsvar fått förändringar i munslemhinnan
 • vid utredning av odontologiskt samband med patientens allmänsjukdom
 • på patienter som ska genomgå eller genomgår strålbehandling i ansiktsregionen
 • på patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen
 • på patienter som behandlas för allvarlig sömnapné
 • av personer med extrem tandvårdsrädsla
 • på patienter som behöver utbyte av tandfyllningar vid allergiska reaktioner
 • på patienter som behöver utbyte av tandfyllningar som led i medicinsk rehabilitering
 • på patienter som behandlas för frätskador på tänderna orsakade av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är medicinskt rehabiliterade.

13.3 Tandvård vid sjukdom och funktionsnedsättning

Tandvårdsstödet ges till personer med vissa sjukdomar och med stor funktionsnedsättning, som medför att stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. Ett intyg (blått kort) utfärdas av regionen som ska visas upp vid tandvårdsbesök. Underlag för intyget är ett särskilt läkarintyg som ska lämnas till regionkansliets tandvårdsenhet.

Funktionsnedsättningen ska bero på:

 • svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • multipel skleros
 • cerebral pares
 • reumatoid artrit
 • systemisk lupus erythematosus
 • sklerodermi
 • amyotrofisk lateralskleros
 • orofacial funktionsnedsättning
 • symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke), eller
 • sällsynt diagnos

Behandling inom regionens tandvårdsstöd kan utföras av Folktandvårdens tandläkare eller av privat tandläkare ansluten till Försäkringskassan. Uppsökande tandvård utförs av särskild vårdgivare som har avtal med regionen. Närmare anvisningar om rutiner och ersättning till vårdgivare lämnas av tandvårdsenheten.

Det finns ytterligare ett särskilt tandvårdsstöd. Det lämnas i form av ett särskilt tandvårdsbidrag (STB). Bidraget ges till förebyggande tandvård vid vissa sjukdomar. Detta stöd lämnas av Försäkringskassan via det statliga tandvårdsstödet. Mer information om särskilt tandvårdsbidrag lämnas av Försäkringskassan eller av vårdgivare i tandvården.

13.4 Oralkirurgisk behandling

Patienten betalar hälso- och sjukvårdsavgift för viss oralkirurgisk behandling som utförs vid käkkirurgisk klinik. Det handlar om behandling av käkfrakturer, käkledskirurgi, rekonstruktiv och ortognat kirurgi, utredningar och behandlingar av oralmedicinska tillstånd och smärttillstånd samt övriga oralkirurgiska behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser.

13.5 Avgifter

Avgiften för behandlingar inom regionens tandvårdsstöd samt viss oralkirurgisk behandling motsvarar vad som gäller i öppen hälso- och sjukvård (se avsnitt 3.1). 

13.5.1 Avgifter för behandling inom regionens tandvårdsstöd

Besök hos tandläkare 200 kr
Besök hos tandhygienist eller tandsköterska 200 kr

13.5.2 Avgifter för viss oralkirurgisk tandvård

Besök hos tandläkare för oralkirurgiska åtgärder
enligt tandvårdsförordning (1998:1338) § 2
300 kr
Första besöket efter remiss från allmänmedicinare 200 kr
Första besöket efter remiss från annan sjukhusspecialist 0 kr

13.5.3 Avgiftsbefriade grupper

För ungdomar som inte fyllt 20 år samt för personer som fyllt 85 år debiteras ingen patientavgift för behandlingar inom regionens tandvårdsstöd samt viss oralkirurgisk behandling.

13.5.4 Återbudsregler och avgift vid uteblivet besök

För behandlingar inom regionens tandvårdsstöd samt viss oralkirurgisk behandling gäller samma återbudsregler och avgift vid uteblivet besök som inom hälso- och sjukvården (se avsnitt 3.4).

Uteblivandeavgift tas ut om patient inte kommer på ett inbokat besök utan att ha av- eller ombokat besöket senast 24 timmar före besökstiden. Detta gäller även om besökstiden bokas samma dag.

Uteblivandeavgiften ska vara minst 200 kronor. Om besöket hade kostat mer ska patienten betala besöksavgiften som uteblivandeavgift.

Uteblivandeavgiften betalas även av patienter som är under 20 år och av patienter som har fyllt 85 år. Patient med frikort ska betala uteblivandeavgift. Avgiften får inte tillgodoräknas i högkostnadsskyddet.

13.5.5 Högkostnadsskydd och frikort

Avgifterna får räknas in i sjukvårdens högkostnadsskydd (se 11.1).  Om patienten har frikort är besöket kostnadsfritt.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 1 januari 2020

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Maja Blom