Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

6. Hjälpmedel

6.1 Avgifter för besök

Besöksavgift gäller vid förskrivning, utprovning, anpassning av hjälpmedel samt träning. Avgift tas ut om kontakten är ett besök där journalanteckning görs.

Besöksavgiften är 200 kronor.

6.1.1 Avgiftsbefriade grupper

Besöksavgift tas inte ut för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år eller för den som fyllt 85 år.

6.2 Avgifter för personliga hjälpmedel

Personliga hjälpmedel är en del i en habiliterings- eller rehabiliteringsprocess där hjälpmedlet kan vara en av flera insatser för att en person ska kunna klara sin vardag.

Inga avgifter tas ut av barn och ungdomar som inte fyllt 20 år, om det inte särskilt anges.

6.2.1 Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgift 65 kr/månad, oavsett antal hjälpmedel.

Abonnemangsavgiften tas ut för individmärkta personliga hjälpmedel inom Centrum för hjälpmedel (exklusive rollatorer), Audiologiska kliniken och Syncentralen

Utöver abonnemangsavgift tas följande avgifter ut:

6.2.2 Serviceavgift

Serviceavgiften omfattar service, installation
och reparation inom Centrum för hjälpmedel,
Audiologiska kliniken,
Syncentralen och Ortopedteknik 
100 kr

6.2.3 Centrum för hjälpmedel

Engångsavgift för lån av rollator 250 kr
Eldrivna rullstolar med manuell styrning
(startavgift)
500 kr
Drivaggregat (startavgift) 500 kr
Vid kraftigt nedsmutsat hjälpmedel,
avgift för rengöring
500 kr

Barn och ungdom som inte fyllt 20 år:

Avgift för trehjulig cykel och tandemcykel för
barn och ungdom som inte fyllt 20 år
(Avgiften uttas även vid storleksbyte)
500 kr

6.2.4 Audiologiska kliniken

Batterier till hörapparat/CI är kostnadsfria för barn och ungdom som inte fyllt 20 år.

6.2.5 Syncentralen

Glasögon: 

Glasögonbåge 500 kr
Avståndsglas 150 kr/st
Läsglas till addition upp till 5,0 100 kr/st
Bifokalglas 150 kr/st
Progressivt glas 600 kr/st
Slipat solglas i båge 200 kr/st
Solförhängare 200 kr
Behandling av glas (bland annat
antireflexbehandling och hårdbehandling)
100 kr per
glas och
behandling

Barn- och ungdom som inte fyllt 20 år:
För reservglasögon/extra par tas avgift enligt ovan för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år.
            
Kontaktlinser:

Nytillpassning inkl lins 1 000 kr/öga
Omtillpassning inkl lins 600 kr/öga
Månadslinser 200 kr/öga
och halvår
Ny kontaktlins 400 kr

Avgiften kan maximalt bli 2 800 kr/år (exklusive besöksavgifter). Eventuellt överskjutande avgift subventioneras av regionen.

Kontaktlinsvätska är kostnadsfri för barn och ungdom som inte fyllt 20 år

6.2.6 Ortopedteknik  

Skor (oavsett par eller styck) 800 kr
Sandal (oavsett par eller styck) 600 kr
Skoinlägg/fotbäddar (oavsett par eller styck) 800 kr
Skoändringar (oavsett om den ena eller båda
skorna åtgärdas)
200 kr
Knäortoser 800 kr
Fotortoser 600 kr
Gördlar, bråckband, BH, SI bälte 400 kr
Tygkorsetter 600 kr

 Barn och ungdom som inte fyllt 20 år 

Skor/sandal (oavsett par eller styck) 400 kr
Skoinlägg/fotbäddar (oavsett par eller styck) 400 kr
Skoändringar (oavsett par eller styck) 200 kr

Övrigt
Till patient oavsett ålder som köper konfektionsskor där det krävs olika stora skor (minst 15 millimeters längdskillnad) svarar sjukvården för maximalt 800 kr.    

6.2.7 Inkontinenshjälpmedel

Besöksavgift för utprovning och förskrivning 200 kr
Förnyelse av inkontinenshjälpmedel (per telefon
eller 1177 Vårdguidens e-tjänster) 
0 kr
Vid förändring av förskrivning vid besök 100 kr
Årsavgift för inkontinensartikel 170 kr

Ovanstående avgifter för inkontinensartikel ingår i högkostnadsskyddet för öppenvårdsbesök. Ovanstående avgifter ska inte betalas av barn- och ungdomar som inte fyllt 20 år eller av den som fyllt 85 år.

Årsavgiften för inkontinenshjälpmedel debiteras patienten en gång per tolvmånadersperiod vid förskrivning och registreras då i högkostnadskortet. Om patienten har frikort vid det första förskrivningstillfället uttas ingen årsavgift eller besöksavgift.

Önskar patienten förnyelse av inkontinenshjälpmedel efter en tremånadersperiod upp till ett år, uttas ingen ny besöksavgift. Endast om förskrivningen ändras uttas ny besöksavgift, under förutsättning att förskrivningen görs vid ett personligt besök. För årsförnyelse efter ett år från förskrivningen uttas ny årsavgift. Görs årsförnyelsen vid indirekt besök uttas endast årsavgiften.

6.2.8 Avgifter för hemtransport av personliga hjälpmedel

Dessa avgifter betalas av patienter i alla åldrar.

Samtliga hjälpmedel utom inkontinenshjälpmedel.
Avgiften tas ut vid varje leverans. Ingen avgift för
hämtning av hjälpmedel när behovet upphört eller
för hämtning vid service och reparationer.
200 kr
Transportavgift för inkontinenshjälpmedel.
Gäller för upp till sex leveranser under en
12-måndersperiod. För ytterligare leveranser
inom tolvmånadersperioden är kostnaden
400 kronor per leverans.
400 kr

6.3 Avgifter för behandlingshjälpmedel

Behandlingshjälpmedel är produkter som lämnas ut eller förskrivs i syfte att patienten ska kunna behandlas eller för kontroll av ett sjukdomstillstånd, t ex larm, andningshjälpmedel, smärtbehandling, nutrition.

Andningshjälpmedel vid obstruktivt sömnapnésyndrom. Debitering sker fyra gånger per år med 100 kr per
påbörjad månad.
Nya patienter betalar avgift efter det första bedömningsbesöket.
1 200 kr per år
Peruk/toupé 170 kr

Kompressionsstrumpa klass 2 och uppåt.
Primärvården ansvarar för förskrivning av kompressionsstrumpor. Patienten betalar
340 kr per par eller 170 kr per strumpa. Kompressionsstrumpor för armar räknas som behandlingshjälpmedel och förskrivs inom
länssjukvården avgiftsfritt. Armstrumpor lämnas ut via fysioterapeut/sjukgymnast vid sjukhusklink.

170 kr
TENS-apparat
Patienten betalar för förbrukningstillbehör som
batterier och elektroder. Patient i mödravården
betalar 100 kr för elektroder. Patient som får
TENS-apparat vid kroniska smärttillstånd får komplett apparat vid utlåningstillfället och bekostar sedan elektroder som behöver bytas ut.
0 kr

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 1 januari 2020

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Maja Blom