Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Patienter som kommer från ett EU-land

Vilken vård har patienten rätt att få?
Alla har rätt till akut vård och abort. För att avgöra om vården är akut krävs en medicinsk bedömning.

För de patienter som visar upp ett giltigt EU-kort, eller provisoriskt intyg om EU-kort, gäller dessutom att de har rätt till nödvändig vård. För att avgöra om vården är nödvändig krävs en medicinsk bedömning. 

De som inte visar giltigt EU-kort, eller provisoriskt intyg om EU-kort får erbjudas ytterligare vård om det finns resurser till det inom kliniken.

Patienter från ett EU-land kan i undantagsfall räknas som tillståndslösa och därmed ha rätt till Vård som inte kan anstå. För det krävs att patienten själv anger att den vistas illegalt i Sverige och att kliniken bedömer att det är rimligt att patienten kan ha varit i landet mer än tre månader. I dessa fall bör avgiftssamordnare på Regionkansliet kontaktas för rådgivning.

Vad ska patienten betala för vården?
Patient som får akut vård och visar ett giltigt EU-kort eller ett provisoriskt intyg om EU-kort ska för den vården betala samma avgift som svenska patienter, se avgifter för Svenska patienter, Avgiftshandboken kapitel 3. Om patienten inte kan visa upp det ska patienten betala vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård för den akuta vården. För akut vård kan vi inte kräva förskottsbetalning.

Patient som får nödvändig vård och visar ett giltigt EU-kort eller ett provisoriskt intyg om EU-kort ska för den vården betala samma avgifter som svenska patienter, se avgifter för svenska patienter, Avgiftshandboken kapitel 3. Vi kan inte kräva förskottsbetalning för dessa patienter.

Patienter som erbjuds mer vård än de har rätt till ska betala vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård och kan krävas på kontant förskottsbetalning om de inte kan uppge en fullständig och trovärdig fakturaadress. De som omfattas av sitt lands sjukförsäkring har möjlighet att söka ekonomisk ersättning för vården i efterhand i sitt hemland.

De undantagsfall där patienter från ett EU-land räknas som tillståndslösa (se ovan) och därför får vård som inte kan anstå ska för den vården betala samma avgifter som asylsökande, se avgifter för utländska patienter, Avgiftshandboken kapitel 4.

Hur får Region Örebro län ersättning för vården?
Region Örebro län har rätt att söka ersättning från Försäkringskassan för all vård som ges till patienter som visar EU-kort. Därför behöver kortets fram- och baksida kopieras och skickas till Regionservice, avdelningen för kundfakturor. (Se blankett på intranätet ”Debiteringsunderlag för patienter från utlandet).

Övrig information:
Kostnadsansvaret för en patient som remitterats av medicinska skäl till ett annat vårdlandsting därför att vården inte kan ges i det landsting där skadan eller sjukdomen uppkom vilar på det remitterande landstinget, som i sin tur ska söka vårdersättning från Försäkringskassan eller från patienten om den ska betala vårdens verkliga kostnad.

När en patient från EU/EES-området söker planerad vård här enligt patientrörlighetsdirektivet ska patienten få en specificerad faktura på vårdkostnaden. Patienterna ska också få information av vårdgivaren om att hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, att IVO för ett register över vårdgivare samt om förekomsten av patientskadelagen, läkemedelsförsäkringen och patientnämndernas verksamhet.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 31 januari 2019

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Gabriel Stenström

Registrering i journalsystem

NCS
För information om hur registrering ska göras i NCS, se dokumentet "Utländska medborgare bosatta i EU/EES samt patienter från övriga länder" som finns på intranätet.