Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Patienter från övriga länder

Vilken vård har patienten rätt att få?
Alla har rätt till akut vård och abort. För att avgöra om vården är akut krävs en medicinsk bedömning.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda ytterligare vård, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att sådan vård erbjuds.

Vad ska patienten betala för vården?
Patienterna ska betala vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård. För akut vård kan vi inte kräva förskottsbetalning, men för övrig vård kan patienten krävas på kontant förskottsbetalning om hen inte kan uppge en fullständig och trovärdig fakturaadress.

Om legitimering:

Personer som ska betala hela vårdkostnaden ska också legitimera sig. Observera att utländska adresser måste vara fullständiga. I en c/o-adress måste både namn och adress framgå.

Övrig information:
Vi utgår ifrån att de utlänningar som söker vård här vistas här legalt. De har visum och/eller arbetstillstånd/tillfälligt uppehållstillstånd eller fått rätt att vistas här medan ansökan om uppehållstillstånd prövas. Den som söker uppehållstillstånd och som har rätt att vistas här medan ansökan prövas ska betala vårdens verkliga kostnad.

Anhöriga som befinner sig här och har sökt uppehållstillstånd, och som av särskilda skäl har rätt att vistas här i landet medan deras ansökan prövas, vistas här lagligt. De får ett bevis från Migrationsverket om att deras ansökan har mottagits. Dessa personer är således inte tillståndslösa, utan ska själva betala hela vårdkostnaden. Normalt ska ansökan om uppehållstillstånd sökas utanför Sverige.

Människor som fått avslag på en asylansökan men som har ett jobb har rätt att vara här medan de ansöker om arbetstillstånd. De betalar då vårdens verkliga kostnad.

Om en självbetalande person har fakturerats den verkliga vårdkostnaden och det visar sig att beslut om folkbokföringsdatum tagits före vårdtillfället kan ursprungsfakturan makuleras och ny subventionerad avgift debiteras. Kontakta Regionservice, avdelningen för kundfakturor, för mer information i dessa fall.

Kostnadsansvaret för en patient som remitterats av medicinska skäl till ett annat vårdlandsting därför att vården inte kan ges i det landsting där skadan eller sjukdomen uppkom vilar på det remitterande landstinget, som i sin tur ska söka ersättning från patienten.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 31 januari 2019

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Gabriel Stenström

Registrering i NCS
För information om hur registrering ska göras i NCS, se dokumentet "Utländska medborgare bosatta i EU/EES samt patienter från övriga länder" som finns på intranätet.

Rutiner för betalning
Ekonomiska rutiner för planerade självbetalande patienter.