Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rekommenderade läkemedel

Kommitténs "Rekommenderade läkemedel (2016-2017) når du kapitel för kapitel nedan.

Texten uppdateras löpande och tidpunkt för justeringar framgår vid respektive kapitel i nedanstående lista.

Du kan även söka fri text i Acrobat Reader. Öppna i så fall här "Hela boken" > - använd sedan kikarsymbolen i Acrobat-programmet.

De preparat som rekommenderas i första hand utskrivs i tabellform i blå stil. Ofta har kommittén funnit skäl att rekommendera också andra preparat - att använda i särskilda situationer eller att ha som alternativ i andra hand. Dessa preparat omnämns i texten med kursiv stil. Övriga preparat som omnämns - i vanlig stil - är inte rekommenderade av kommittén. 

Rekommenderade läkemedel finns även i en
kort version
->

INNEHÅLL:

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

A01 Medel vid mun- och tandsjukdomar (reviderat 2016-07-01)
A02 Medel vid syrarelaterade symtom
A03 Medel vid funktionella mag-tarmsymtom
A04 Antiemetika
A06 Laxantia
A07 Antidiarroika
A08 Antiobesitasmedel
A09 Digestionsmedel
A10 Diabetesmedel (reviderat algoritm 2016-09-02)
A11 Vitaminer
A12 Mineralämnen

B  Blod och blodbildande organ

B01 Antikoagulantia (reviderat 2016-07-01)
B03 Medel vid anemier
B05 Plasmasubstitut och infusionsvätskor m m

C Hjärta och kretslopp

C01, C02, 03, 07, 08, 09 Medel vid hjärtsjukdomar
Hjärtsvikt, Arytmi, Angina pectoris, Hypertoni
C05 Medel vid hemorrojder
C10 Medel som påverkar serumlipidnivåerna

D Hud

D01 Antimykotika
D02 Mjukgörande medel
D03 Medel vid sårvård
D04 Klådstillande medel
D05 Medel vid psoriasis
D06 Medel vid bakteriella och virala infektioner
D07 Glukokortikoider för utvärtes bruk
D08 Antiseptika och sårmedel
D10 Medel mot akne och seborroiskt eksem samt rosacea (reviderat 2016-06-01)
D11 Övriga dermatologiska medel

G Urin- och könsorgan

G01 Medel vid genitala infektioner
G02 Obstetriska medel
G03 Könshormoner (reviderat 2016-06-01)
G04 Urologiska medel

H Hormoner, exkl könshormoner

H01 Hypofyshormoner
H02 Kortikosteroider för systemiskt bruk
H03 Tyreoideahormoner och antityreoida substanser

J Infektionssjukdomar

J01 Antibiotika för systemiskt bruk
J05 Virushämmande medel
J06 Immunglobuliner resp
J07 Vacciner

M Rörelseapparaten

M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel
M03 Muskelavslappande medel
M04 Giktmedel
M05 Medel för behandling av skelettsjukdomar

N Nervsystemet

N02 Analgetika
N03 Antiepileptika
N04 Medel vid parkinsonism
       Medel vid tremor
N04 Medel vid restless legs syndrome (RLS)
N05 Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel
N06 Antidepressiva medel
N06 Läkemedel vid demenssjukdomar
N07 Medel vid behandling av beroendetillstånd (reviderat 2016-06-01)

P Parasitsjukdomar

R Andningsorganen

R01 Medel vid nässjukdomar
R02 Medel vid sjukdomar i strupe och svalg
R03 Medel vid obstruktiva lungsjukdomar
R05 Hostmedel
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk

S Ögon och öron
 
S01 Medel vid ögonsjukdomar  (reviderat 2016-06-01)
S02 Medel vid öronsjukdomar

Läkemedel till barn

Läkemedel till äldre

Palliativ vård och vård i livets slut

Fysisk aktivitet och träning är både behandling och komplement till läkemedel

Anafylaxi

Evidensbaserad medicin (EBM) för läkemedelsförskrivare

Läkemedel och miljö

Läkemedelskommitté och expertgrupper

Läkemedelskommitténs reglemente

Register (reviderat 2016-06-01)

Bilagor - Rek blodsockermätning, Initiering av blodtrycksbehandling,  RISKSCORE-Sverige, Pneumonikort, Kort "Äldre och läkemedel", Konverteringstabell starka opioider, Anafylaxi

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 september 2016

Innehållsansvarig: Birgitta Lernhage

Publicerad av Birgitta Lernhage

Beställning av trycksaker


Läkemedelskommitténs trycksaker kan beställas av förskrivare inom Örebro län. I mån av tillgång kan även övriga förskrivare erhålla dessa.
Kontakta Ann-Britt Lundbäck tel 019-602 35 12

Dokument

Dokumenten finner du i form av pdf-filer. För att kunna läsa och skriva ut en pdf-fil behövs programmet Acrobat Reader. Programvaran hämtar man gratis från Adobes webbsidor.

Ladda ner Acrobat Reader