Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel 2020-2021  (hela boken)
Vissa sidor reviderade juni 2020 (se innehållsförteckningen nedan).

Rekommenderade läkemedel 2020-2021 kapitelvis nedan. Rekommendationerna är fastställda jan 2020. Vid senare gjorda uppdateringar framgår tidpunkt vid respektive avsnitt i listan nedan. Preparat som rekommenderas i första hand står i fet färgad stil och i tabellform. Preparat i kursiv stil rekommenderas i särskilda situationer eller som ett andrahandsval. Ej rekommenderade preparat står i vanlig stil.

Kortversion av Rekommenderade läkemedel 2020-2021

INNEHÅLL:

A

A01
A02
A04
A06
A06
A06 
C05
A07
A07
A07
A08
A09
A10
A11
A12

Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Medel vid mun- och tandsjukdomar
Medel vid syrarelaterade symtom
Antiemetika                                       (sid 24, rev juni 2020)
Laxantia
Irritable bowel syndrome (IBS)
Förstoppning
Hemorrojder
Antidiarroika
Inflammatorisk tarmsjukdom
Ulcerös proktit
Mikroskopisk kolit
Antiobesitasmedel
Digestionsmedel
Diabetesmedel
Vitaminer
Mineralämnen

B

B01
B03
B05

Blod och blodbildande organ

Antikoagulantia
Medel vid anemier                             (sid 60, rev juni 2020)
Blodsubstitut och infusionsvätskor mm

C
C10

Hjärta och kretslopp
                            

C01, C02, 03, 07, 08, 09 Medel vid hjärtsjukdomar
Hjärtsvikt, Arytmi, Angina pectoris, Hypertoni 
                                                          (sid 71, rev juni 2020)
Medel som påverkar serumlipidnivåerna
Benartärsjukdom (claudicatio intermittens)

D
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D10

D11

Hud
Antimykotika
Mjukgörande medel
Medel vid sårvård                                                         Klådstillande medel
Medel vid psoriasis
Medel vid bakteriella och virala infektioner
Glukokortikoider för utvärtes bruk
Antiseptika och sårmedel                                                         Medel mot akne och seborroiskt eksem samt rosacea
                                                         (sid 93, rev juni 2020)
Övriga dermatologiska medel

G

G01
G02
G03
G04

Urin- och könsorgan

Medel vid genitala infektioner
Obstetriska medel
Könshormoner
Urologiska medel

H

H01
H02
H03

Hormoner exkl könshormoner

Hypofyshormoner
Kortikosteroider för systemiskt bruk
Tyreoideahormoner och antityreoida substanser

J

J01
J02
J05
J06
J07

Infektionssjukdomar

Antibakteriella medel för systemiskt bruk
Antimykotika
Virushämmande medel
Immunglobuliner resp
Vacciner

M

M01
M03
M04
M05

Rörelseapparaten

Antiinflammatoriska och antireumatiska medel
Muskelavslappande medel
Giktmedel
Medel för behandling av skelettsjukdomar

N

N02

N03
N04
N04
N05


N06
N06N06
N07

Nervsystemet
                                        

Analgetika
Neuropatisk smärta
Långvarig smärta
Migrän
Hortons huvudvärk
Trigeminusneuralgi
Antiepileptika
Medel vid parkinsonism
Medel vid tremor
Medel vid restless legs syndrome (RLS)
Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel
                                                       (sid 191, rev juni 2020)
Antidepressiva medel
Ångestsyndrom                                (sid 201, rev juni 2020)
Användning av psykofarmaka hos barn och ungdomar        under 18 år
ADHD hos vuxna
Medel vid demenssjukdomar
Medel vid behandling av beroendetillstånd
Nikotinberoende
Alkoholberoende

P

Parasitsjukdomar

R
R01
R02
R03

R05
R06

Andningsorganen
Medel vid nässjukdomar
Medel vid sjukdomar i strupe och svalg
Medel vid obstruktiva lungsjukdomar
Astma, KOL
Hostmedel
Antihistaminer för systemiskt bruk
Allergenspecifik immunoterapi (ASIT)
Medel vid otogen yrsel

S

S01
S02

Ögon och öron

Medel vid ögonsjukdomar
Medel vid öronsjukdomar

Läkemedel till barn

Läkemedel till äldre                (sid 315-316, rev juni 2020)

Palliativ vård och vård i livets slut

Fysisk aktivitet och träning är både behandling och komplement till läkemedel

Anafylaxi
Biologiska läkemedel - TNF-alfahämmare och rituximab
Njurfunktion och dosering av läkemedel
Långt QT-syndrom och läkemedel   
Trafik, riskfyllt arbete och läkemedel
Evidensbaserad medicin och val av läkemedel        
Hälsoekonomi
Läkemedel och miljö
Läkemedelskommitté och expertgrupper
Läkemedelskommitténs reglemente

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 augusti 2020

Innehållsansvarig: Birgitta Lernhage

Publicerad av Birgitta Lernhage

Beställning av trycksaker


Läkemedelskommitténs trycksaker kan beställas av förskrivare/vårdenheter inom Örebro län. I mån av tillgång kan även övriga förskrivare erhålla dessa.
Kontakta Susanne Ramström
tel 019-602 35 12.

Dokument

Dokumenten finner du i form av pdf-filer. För att kunna läsa och skriva ut en pdf-fil behövs programmet Acrobat Reader. Programvaran hämtar man gratis från Adobes webbsidor.