Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rekommenderade läkemedel

Kommitténs "Rekommenderade läkemedel" når du kapitel för kapitel nedan. Texten uppdateras löpande och tidpunkt för justeringar framgår vid respektive kapitel i nedanstående lista.

De preparat som rekommenderas i första hand utskrivs i tabellform i lila stil.
Ofta har kommittén funnit skäl att rekommendera också andra preparat - att använda i särskilda situationer eller att ha som alternativ i andra hand. Dessa preparat omnämns i texten med kursiv stil. Övriga preparat som omnämns - i vanlig stil - är inte rekommenderade av kommittén. 

INNEHÅLL:

A

A01
A02
A04
A06
A06
A06 
C05
A07
A07
A07
A08
A09
A10
A11
A12

Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Medel vid mun- och tandsjukdomar
Medel vid syrarelaterade symtom
Antiemetika
Laxantia
Irritable bowel syndrome (IBS)
Förstoppning
Hemorrojder
Antidiarroika
Medel vid intestinala inflammationer
Ulcerös proktit
Antiobesitasmedel
Digestionsmedel
Diabetesmedel (sid 39 rev 20180514)
Vitaminer
Mineralämnen

B

B01
B03
B05

Blod och blodbildande organ                  (Rev sept 2019)

Antikoagulantia
Medel vid anemier
Blodsubstitut och infusionsvätskor mm

CC10

Hjärta och kretslopp                               (Rev sept 2019)

C01, C02, 03, 07, 08, 09 Medel vid hjärtsjukdomar
Hjärtsvikt, Arytmi, Angina pectoris, Hypertoni
Medel som påverkar serumlipidnivåerna
Benartärsjukdom (claudicatio intermittens)

D

D01
D02
D03

D04
D05
D06
D07
D08

D10
D11

Hud

Antimykotika
Mjukgörande medel
Medel vid sårvård (sid 81 sårbehandl. kort rev 2018-09-03)
Klådstillande medel 
Medel vid psoriasis
Medel vid bakteriella och virala infektioner
Glukokortikoider för utvärtes bruk
Antiseptika och sårmedel (sid 85 och 86 sårbehandl. kort rev 2018-09-03)
Medel mot akne och seborroiskt eksem samt rosacea
Övriga dermatologiska medel

G

G01
G02
G03
G04

Urin- och könsorgan

Medel vid genitala infektioner
Obstetriska medel
Könshormoner
Urologiska medel

H

H01
H02
H03

Hormoner exkl könshormoner

Hypofyshormoner
Kortikosteroider för systemiskt bruk
Tyreoideahormoner och antityreoida substanser

J

J01
J02
J05
J06
J07

Infektionssjukdomar 

Antibiotika för systemiskt bruk
Antimykotika
Virushämmande medel
Immunglobuliner resp
Vacciner

M

M01
M03
M04
M05

Rörelseapparaten               (Rev sept 2019, dock ej M05)

Antiinflammatoriska och antireumatiska medel
Muskelavslappande medel
Giktmedel
Medel för behandling av skelettsjukdomar

N
N02
N03
N04

N04
N05
N06
N06
N06
N07

Nervsystemet                                          (Rev sept 2019)
Analgetika
Neuropatisk smärta
Långvarig smärta
Migrän
Hortons huvudvärk
Trigeminusneuralgi
Antiepileptika
Medel vid parkinsonism
Medel vid tremor
Medel vid restless legs syndrome (RLS)
Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel
Antidepressiva medel
Ångestsyndrom
Användning av psykofarmaka hos barn och ungdomar under 18 år
ADHD hos vuxna
Medel vid demenssjukdomar
Medel vid behandling av beroendetillstånd
Nikotinberoende
Alkoholberoende

P

Parasitsjukdomar

R

R01
R02
R03
R05
R06

Andningsorganen

Medel vid nässjukdomar
Medel vid sjukdomar i strupe och svalg
Medel vid obstruktiva lungsjukdomar
Hostmedel
Antihistaminer för systemiskt bruk

S

S01
S02

Ögon och öron 

Medel vid ögonsjukdomar 
Medel vid öronsjukdomar

Läkemedel till barn (Rev sept 2019)

Läkemedel till äldre (Rev sept 2019)

Palliativ vård och vård i livets slut        (Rev sept 2019)

Fysisk aktivitet och träning är både behandling och komplement till läkemedel

Anafylaxi

Biologiska läkemedel                              (Rev sept 2019)
- TNF-alfahämmare och rituximab                                 

Njurfunktion och dosering av läkemedel (Rev sept 2019)
Långt QT-syndrom och läkemedel           (Rev sept 2019)
Trafik, riskfyllt arbete och läkemedel      (Rev sept 2019)
Evidensbaserad medicin (EBM)               (Rev sept 2019)
Läkemedel och miljö
Läkemedelskommitté och expertgrupper
Läkemedelskommittténs reglemente

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 24 september 2019

Innehållsansvarig: Birgitta Lernhage

Publicerad av Birgitta Lernhage

Beställning av trycksaker


Läkemedelskommitténs trycksaker kan beställas av förskrivare inom Örebro län. I mån av tillgång kan även övriga förskrivare erhålla dessa.
Kontakta Ann-Britt Lundbäck tel 019-602 35 12

Dokument

Dokumenten finner du i form av pdf-filer. För att kunna läsa och skriva ut en pdf-fil behövs programmet Acrobat Reader. Programvaran hämtar man gratis från Adobes webbsidor.