Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Strama Region Örebro län

Stramagruppen inom Region Örebro län arbetar för att antibiotikaförskrivningen ska minska i länet


Hur ska svårläkta sår behandlas?

Strama-dag 170406.

Presentationer>

Infektionsverktyget - ny funktion i journalens läkemedelsmodul

Läs mer om infektionsverktyget här>

 

Strama- app med riktlinjer för antibiotikabehandling och -profylax

Riktlinjerna kan hämtas hem till din telefon eller läsplatta på Apple Store eller Google Play.

Identisk information finns på web-sida här>
Du kan läsa mer om appen här> 

Strama, bakgrund

Antibiotika ska användas rationellt och i rätt dos till rätt patient vid rätt tillfälle och under rätt behandlingstid.  Felaktig användning av antibiotika kan leda till minskad effektivitet. Ju högre förbrukningen är i samhället, desto större är risken att bakterierna utvecklar motståndskraft mot antibiotika. För att behålla möjligheten till effektiv behandling av bakterieinfektioner måste en ökande antibiotikaresistens motverkas.

I regeringens patientsäkerhetssatsning var ett nationellt mål att antalet antibiotikarecept skulle vara mindre än 250 recept per 1000 invånare 2014. Riksgenomsnittet 30 sept 2014 blev 326 recept/1000 inv/år, i Örebro län 309. För kalenderåret 2015 var motsvarande siffra 313, dvs en ökning.

Här finns Folkhälsomyndighetens statistik>

Länk till Resistensdata från vårt län>

”Resistenta bakterier, hygien och antibiotika inom tandvården”

 160516 - Ppt-presentationer>

Internmedicinsk Update 15 12 10 - Antibiotika:
Ppt-presentation>
Antibiotikakompendium>

 

Läkemedelsinformation på våra villkor - LIVV 15 03 03
Stramadag - UVI
Presentationer>


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 13 april 2018

Innehållsansvarig: Mårten Prag / Magnus Olsson

Publicerad av Mårten Prag

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/strama