Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Strama Region Örebro län

Stramagruppen inom Region Örebro län arbetar för att antibiotikaförskrivningen ska minska i länet


Antibiotika ska användas rationellt och i rätt dos till rätt patient vid rätt tillfälle och under rätt behandlingstid.  Felaktig användning av antibiotika kan leda till minskad effektivitet. Ju högre förbrukningen är i samhället, desto större är risken att bakterierna utvecklar motståndskraft mot antibiotika. För att behålla möjligheten till effektiv behandling av bakterieinfektioner måste en ökande antibiotikaresistens motverkas.

I regeringens patientsäkerhetssatsning var ett nationellt mål att antalet antibiotikarecept skulle vara mindre än 250 recept per 1000 invånare. 2018 var riksgenomsnittet för första gången under 300 recept per 1000 invånare , närmare bestämt 296 recept/1000 inv/år.  I Örebro län var motsvarande siffra 286 recept/1000 inv under 2018, en minskning med nästan 4% jämfört med föregående år.

STRAMA erbjuder bland annat behandlingsriktlinjer för infektioner i primärvård och slutenvård i Strama-appen och olika utbildningsinsatser. Inom slutenvården har Infektionsverktyget införts för att erbjuda verksamheterna bättre statistik avseende antibiotikaförskrivningen och andel vårdrelaterade infektioner.  Under 2019 planeras sk Antibiotikaronder införas på utvalda kliniker med förhoppning om att kunna utvidga till fler verksamheter framöver.

Strama-appen

Riktlinjerna kan hämtas hem till din telefon eller läsplatta på Apple Store eller Google Play

Man kan också läsa riktlinjerna på  Strama-appens hemsida

Antibiotikaronder

Presentation av några sjukhus som redan bedriver antibiotikaronder

Infektionsverktyget 

Läs mer om infektionsverktyget.

Regnbågshäftet 

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Regnbågshäftet

 

Statitstik

Här finns Folkhälsomyndighetens statistik>

Länk till Resistensdata från vårt län>

 

Tidigare utbildningar


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 november 2019

Innehållsansvarig: Anja Rosdahl/ Magnus Olsson

Publicerad av Magnus Olsson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/strama