Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Länkar

Här finns det länkar till olika sajter med anknytning till läkemedelsområdet. Populära länkar ser du i högerspalten.

Författningar
Hälsoekonomi
Landstingsanknutet
Läkemedelskommittéer
Läkemedelsrådgivning
Medicinska bibliotek
Medicinska tidskrifter
Medicinska databaser och källor
Myndigheter
Naturläkemedel
Nyhetstjänster
Nätverk och organisationer
Patientorienterade webbplatser
Vetenskap/pseudovetenskap/kvacksalveri

 

 

Författningar

Läkemedelsverkets författningar

Socialstyrelsen, författningar

Svensk lagsamling

 

Hälsoekonomi

IHE - Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

 

Landstingsanknutet

Sveriges Kommuner och Landsting

 

Läkemedelskommittéer

Alla läkemedelskommittér samlade på SKL 

 

Läkemedelsrådgivning

LIC- Läkemedelsinformationscentralerna

RELIS - Regionalt legemiddelinformasjonssenter

 

Medicinska tidskrifter

Bandolier

BMJ – British Medical Journal

Dagens Medicin

Läkartidningen

Läkemedelsvärlden

Lancet

JAMA – The Journal of the American Medical Association

New England Journal of Medicine

 

 

Medicinska bibliotek

KIB – Karolinska Institutets bibliotek

NLM – National Library of Medicine

Sjukhusbiblioteken

 

Medicinska databaser och källor

Clinicaltrials.gov

Cochrane collaboration

Dopinglistan

Fass.se

Infpreg

Medscape DrugInfo

Micromedex

PubMed

RxList

WHO Essential Drugs and Medicines Policy

 

Myndigheter

Arbetsmiljöverket

FDA - Food and Drug Administration

eHälsomyndigheten
 
EMA - The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
 
HoA- Heads of Medicines Agencies
 
TLV - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läkemedelsverket
 
NICE - National Institute for Clinical Excellence
 
SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering
 
Folkhälsomyndigheten
 
Socialstyrelsen

 

Naturläkemedel

HerbMed

Läkemedelsverket: Naturläkemedel

NCCAM - National Center for Complementary and Alternative Medicine

 

Nyhetstjänster

Medscape

Reuters health 

 

Nätverk och organisationer

ABLA - Arbetsgruppen för Bättre Läkemedelsanvändning

Apotekarsocieteten

HAI - Health Action International

LIF - Läkemedelsindustriföreningen

RAF - Referensgruppen för Antibiotikafrågor

RAV - Referensgruppen för antiviral terapi

STRAMA - Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

WHO - World Health Organisation

 

Patientorienterade webbplatser

Giftinformationscentralen

Läkemedelsförsäkringen

1177 Vårdguiden

 

Vetenskap/pseudovetenskap/kvacksalveri

NCAHF - The National Council Against Health Fraud

Quackwatch

 

 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 oktober 2018

Innehållsansvarig: Magnus Olsson

Publicerad av Birgitta Lernhage