Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Upphandlade läkemedel

Under 2016 genomfördes en stor upphandling av flertalet läkemedel som köps på rekvisition. Därefter har det kontinuerligt genomförts kompletterande upphandlingar i takt med förändringar på marknaden eller att nya behov uppstått. Arbetet görs i samarbete med Region Sörmland och Region Värmland.

Aktuella priser är inlagda i Care. En lista över nya avtalade läkemedel finns i högerspalten.

Ett fåtal licensläkemedel är upphandlade. Därför är det viktig att säkerställa att licensmotiveringarna motsvarar de avtalade produkterna. Vi hoppas kunna utvidga detta framöver eftersom detta är ett område där prissättningen annars är helt oreglerad.

Medicintekniska produkter, vacciner och hemodialyskoncentrat har i de flesta fall separata avtal med andra löptider.

Det administrativa och organisatoriska upphandlingsarbetet fördelas mellan landstingen och experter från alla tre länen har varit delaktiga under arbetet med förfrågningsunderlaget. Utvärdering har också utförts gemensamt.

Tillvägagångssättet för upphandlingsprocessen styrs av lagen om offentlig upphandling, LOU. Läkemedelsupphandlingen är gjord enligt öppet förfarande, dvs man annonserar ett förfrågningsunderlag och alla leverantörer får lämna anbud. Förhandling får inte göras.

Upphandlingen av läkemedel till landstingets vårdinrättningar har ingen direkt koppling till de rekommendationer som ges i ”Rekommenderade läkemedel 2018 - 2019” vilka i första hand avser läkemedel förskrivna på recept i öppenvård. Det innebär att preparat som inte rekommenderas kan vara upphandlade. Avtalen styr inte på något sätt  förskrivning av läkemedel på recept. Vi får inte heller någon rabatt på receptförskrivna läkemedel.

Kraven på följsamhet till avtalen är tydliga. Den yttersta konsekvensen vid avtalsbrott är att leverantören lämnar in en stämningsansökan med ett skadeståndskrav där domstol sedan får avgöra målet. En god följsamhet till gällande avtal är dessutom en förutsättning för att ta del av de rabatterade priser som avtalen ger.

Återkoppling - bli delaktig!
Det är viktigt att vi får återkoppling angående kvalitetsbrister och andra problem så att vi kan ta hänsyn till detta i framtida upphandlingar.

Återkopplingen kan också användas som beslutsstöd vid en eventuell förlängning. Vi kan välja att förlänga hela eller delar av avtalen. Vi måste dock vara överens i våra län eftersom förlängningsbeslut gäller för alla tre länen tillsammans.

Som vanligt tar vi gärna emot idéer om hur vi kan konkurrensutsätta läkemedel på ett bra sätt. Vi är särskilt intresserade av fall där vi kan skapa konkurrens på gruppnivå, dvs där det inte föreligger generiska kopior utan där ni anser att man kan få samma medicinska resultat med produkter innehållande olika substanser. Ett lyckosamt exempel på detta är GnRH-analoger där vi var först i Sverige att skapa konkurrens inom gruppen. Detta har sänkt kostnaderna avsevärt.

Kommentarer samt återkoppling tas tacksamt emot.
Skicka dem till Magnus Olsson.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 16 juni 2020

Innehållsansvarig: Magnus Olsson

Publicerad av Magnus Olsson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/upphandladelakemedel

Kontakt

Läkemedelsstrateg
Magnus Olsson

Aktuellt
Under 2020 kommer kompletterande upphandlingar att genomföras eftersom vissa avtal löper ut samt att nya behov uppstår kontinuerligt.