Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Klinisk farmaci

"Klinisk farmaci är de aktiviteter och den service som farmaceuten i vårdteamet bidrar med för att utveckla och främja rationell och ändamålsenlig användning av läkemedel" -Apotekarsocieteten

Inom Region Örebro Län bedrivs arbete med klinisk farmaci inom både primärvård och slutenvård. En stor del av arbetet utgörs av att förbereda underlag inför läkemedelsgenomgångar för att underlätta för förskrivaren. Kliniska apotekare kan bland annat bidra med:

  • Sammanfattande läkemedelshistorik
  • Stöd vid avancerad polyfarmaci
  • Farmakodynamiska och farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner 
  • Förslag på dosanpassningar efter patientens förutsättningar
  • Nya rekommendationer
  • Ökad kunskap om läkemedel
  • Klinisk telefonsupport för specifika läkemedelsfrågor

Kontinuerlig uppföljning av påbörjad läkemedelsbehandling samt skonsam avslutning av läkemedelsbehandling är något som betonas, särskilt hos de äldre.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 november 2019

Innehållsansvarig: Stefan Wallén, Läkemedelscentrum

Publicerad av Stefan Wallén

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/kliniskfarmaci

Kontaktinformation

Klinisk farmaci i primärvården

Jan Gustafsson
Eva Wallén 

Klinisk farmaci i slutenvården

Stefan Wallén
Erik Fredholm

Klinisk farmaci i folktandvård

Telefon 019- 602 3512
Funktionsbrevlåda Läkemedelscentrum

Klinisk läkemedelssupport

Telefon 019- 602 3512
Funktionsbrevlåda Läkemedelscentrum

Eva Wallén 
Jan Gustafsson
Erik Fredholm