Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sjukskrivningar - bakgrund

Under slutet av 1990- talet och i början av 2000-talet ökade sjukfrånvaron kraftig. Studier visade även på att det fanns stora brister i sjukskrivningsprocessen. 

Det är staten som bär kostnaderna för sjukskrivningarna samtidigt som många beslut som påverkar sjukskrivningarna fattas på regional nivå eller lokal nivå, t.ex. av sjukskrivande läkare. För att stimulera landstingen att genomföra åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har staten sedan 2006 årligen avsatt stimulansmedel som reglerats i överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Stimulansmedel ges bl.a. för kompetenssatsningar i försäkringsmedicin samt för behandlings- och rehabiliteringsinsatser för patienter med de vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna, dvs. lindrig/medelsvår ångest, depression eller stress eller icke specificerad långvarig smärta i axlar, nacke och rygg. Se vidare information på SKL:s webbsida samt Region Örebro läns information kring Rehabiliteringsgarantin (länkar i högerspalten).

Den totala sjukfrånvaron har sedan 2003 minskat och ligger nu på en likartad nivå som jämförbara länder inom EU och OECD. De regionala skillnaderna har också minskat. Sedan 2011 har dock antalet personer med sjukpenning ökat. Mot den bakgrunden anser regeringen att det är nödvändigt att följa utvecklingen under längre tid innan det går att konstatera om målet om en låg och stabil sjukfrånvaro är uppfyllt.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 november 2018

Innehållsansvarig: Yvonne Nilsson Hirsch

Publicerad av Carl Olsson