Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Diabetes

Vårdriktlinjer - diabetes

BAKGRUND

Framtagande av vårdriktlinjer för Primärvården är ett systematiskt sätt att komma överens om och dokumentera önskad standard i val av diagnostik, behandling och vårdnivåer vid olika sjukdomstillstånd. Dessa vårdriktlinjer har tagits fram av en arbetsgrupp, granskats av en allmänmedicinsk referensgrupp och godkänts av verksamhetsföreträdare för Primärvården.

Vårdriktlinjerna ska omfatta vanliga sjukdomstillstånd

  • bygga på god kunskap och erfarenhet
  • ha klinisk relevans i Primärvården
  • vara korta och sammanfattande
  • vara lätta att hantera i primärvårdens vardagsarbete
  • vara väl förankrade i verksamheten
  • utarbetas i nära samverkan med länsdelssjukvården
  • tas fram då ett gemensamt synsätt är hälsoekonomiskt motiverat
  • gagna patienterna.

Riktlinjerna bygger på de Nationella riktlinjerna men syftet är inte att upprepa innehållet i dessa utan istället att anpassa det som står i riktlinjerna till de förhållanden som gäller inom Örebro läns landsting och framförallt klargöra vilka lokala vårdresurser som finns och hur de skall utnyttjas optimalt, samt att dessutom trycka på de viktigaste punkterna i riktlinjerna.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 november 2020

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Carl Olsson