Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Diagnostik

Vårdriktlinjer - diabetes

DIAGNOSTIK

DIAGNOSTISKA KRITERIER
För diagnos diabetes krävs
1  Klassiska symptom samt P-glukos venöst icke-fastande mer eller lika med 11.1 mmol/
2  Två fP-glukos venöst mer eller lika med 7,0 mmol/l, vid olika tillfälle
3  Två glukosbelastningar med 2 tim värde venöst mer eller lika med 11,1 taget vid två olika tidpunkter
4  Två HbA1c värden mer eller lika med 48 mmol/mol (begränsning se nedan) taget vid två olika tidpunkter.

Alternativ kombination av 2 olika värden 2+3, 2+4 eller 3+4

I avsaknad av klassiska symtom räcker alltså ej ett förhöjt värde av fP-glukos eller ett 2-timmarsvärde vid glukosbelastning, HbA1c utan två patologiska provsvar krävs. OBS HbA1c- provtagning ska alltid kombineras med provtagning av P-gukos.
Begränsning HbA1c:
HbA1c för diagnostik ska inte användas i följande fall

• Misstanke om diabetes mellitus typ 1
• Barn och unga <20 år
• Gravida eller nyförlösta (<2 månader)
• Misstanke om kort duration av diabetes (<2 månader)
• Akut sjukdom som misstänks utlösa diabetes
• Blodsockerhöjande medicinering (<2 månader), t ex kortison eller antipsykotisk medicinering
• Vid skada eller operation av pankreas
• Njursvikt
• Leversvikt
• HIV-infektion
• Anemi
• Hemoglobinopati

fP-glukos < 6,1 ej diabetes, 6,1-6,9 gå vidare med glukosbelastning

Peroral glukosbelastning P-glukos venöst efter 2 timmar < 7,8 normalt, 7,8-11,0 nedsatt glukostolerans
 

Klassifikationen av diabetes kan i det enskilda fallet vara svår men ovanstående karakteristika kan vara till hjälp.  Vid tveksamhet om typ 2 föreligger samt om patienten är <50år beställ frikostigt antikroppar mot GAD (P-GAD/GADA), som beställs från Kemlab.

C-peptid för en låg prioritering i riktlinjerna (10) men kan användas ffa vid differentialdiagnostiska frågeställningar hos personer under 65 år.
T ex där en patient inte har för typ 2 den karakteristiska bakgrunden (hereditärt, hypertoni, hyperlipidemi, övervikt/fetma, etc) där man vill särskilja mot typ 1. Provet kan tas utan fasta, med fasta och måltidsstim, alla lika bra sätt. Ett P-glukos tas alltid samtidigt.

Ibland kan C-peptid också tänkas tas om man har en patient under behandling och det inte går som förväntat d v s man tror det är typ 2 men det ”stämmer ej”


RISKFAKTORER OCH SCREENING
Vid befolkningsundersökningar har man funnit att många har en odiagnosticerad diabetes mellitus typ 2. Allmän screening rekommenderas ej, men riktad screening mot följande riskgrupper är motiverad >35 års ålder:
* hypertoni
* lipidrubbningar
* bålfetma
* hjärt-kärlsjukdom
* kortisonbehandling
* hereditet för typ 2 diabetes.
* kvinnor med genomgången graviditetsdiabetes
* individer med påvisad nedsatt glukostolerans, eller förhöjt fasteglukos.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 20 augusti 2015

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Sven Röstlund