Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Dyslipidemi

Vårdriktlinjer - diabetes

DYSLIPIDEMI OCH DIABETES

Vid debuten av diabetes är risken för hjärt-kärlsjukdom inte förhöjd till följd av diabetesen i sig, utan beror på samma riskfaktorer som hos personer utan diabetes. Först efter en längre tid är risken påtagligt ökad. De viktigaste faktorerna som bidrar till ökad risk är hög ålder, lång sjukdomsduration, rökning, högt blodtryck och högt kolesterol samt manligt kön och tecken på njurskada. Hög blodglukosnivå under längre tid bidrar också, men i mindre utsträckning vid typ 2-diabetes.
  För att bedöma risken för insjuknande eller förtida död i hjärt-kärlsjukdom vid diabetes kan hälso- och sjukvården använda så kallade riskskattningsmodeller. AnvändRiskmotor på NDR
  Utifrån risken för att insjukna eller avlida i hjärt-kärlsjukdom kan man dela in diabetes i olika nivåer: måttlig, hög, eller mycket hög risk. Tabell visar hur stor risken är (i procent) för respektive risknivå.

Uppdelning av risknivå utifrån risken för hjärt-kärlsjukdom
Risknivå            Risk för hjärt-kärlhändelse över 5 år
Måttlig                 2-8%
Hög                     8-20%
Mycket hög          Över 20%

För att kunna göra tillförlitliga riskskattningar är det viktigt att använda modeller som är specifika för personer med diabetes och baseras på aktuella data i det egna landet. Nationella diabetesregistrets risskattningsmodeller utgår från svenska data. Modellerna bedömer risken under kommande 5 år och gäller för personer i åldern 30-74 år vid typ2-diabetes.
  Den som har högst risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom har också störst nytta av behandling med statiner. Därför är statinbehandling mycket angelägen hos personer med diabetes med hög till mycket hög risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. Hos personer med måttlig risk kan även förändrade levnadsvanor vara ett alternativ till statinbehandling.

Läkemedelsbehandling för att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom
Risknivå     Behandlingsmodell         Rekommenderade preparat/dos
Måttlig             Ändrade levnadsvanor       Simvastatin 20-40mg
                       eller statinbehandling        Atorvastatin 10-20mg

Hög                 Statinbehandling               Som ovan

Mycket hög       Statinbehandling               Atorvastatin 40-80mg
                                                              Rosuvastatin 20-40mg

  Hellre än att ange riktvärden för behandlingsmål bör hälso- och sjukvårdens mål vara att statinbehandla flertalet patienter med diabetes med hög eller mycket hög risk. Mätning av LDL-kolesterol blir i första hand ett underlag för dialog med patienten om behandlingsföljsamhet. För enstaka patienter med mycket hög risk kan ett riktvärde på mindre än 2,5 mol användas.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 september 2015

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Sven Röstlund