Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hypertoni

Vårdriktlinjer - diabetes

HYPERTONI OCH DIABETES

Viktigt att exakta värden anges och ej avrundade
* Målblodtryck 140/85 mm Hg bör eftersträvas men i vissa fall även lägre för att minska progressen av redan uppkomna komplikationer.
* Tecken på mikroalbuminuri/proteinuri är en indikation för skärpt blodtryckskontroll och behandling <130/80.
* Man ska välja preparat som inte interfererar negativt med diabetesbehandlingen. RAS-blockad i form av ACE-hämmare är ett lämpligt förstahandsval såvida njurfunktionen ej är allvarligt nedsatt. ARB är ett alternativ till patienter med hosta som biverkan till ACE-hämmare. Kalciumblockerare är ett alternativ. Använder man betablockerare bör man välja kardioselektivt preparat. Dessa kan ändå maskera hypoglykemiska symtom. Väljer man diuretika är det lämpligt att använda lågdostiazider. Betablockerare och diuretika kan ha ofördelaktig inverkan på blodlipider. Två eller flera blodtryckssänkande preparat behöver ofta kombineras för att uppnå önskad effekt. Valet av blodtryckssänkande preparat kan påverkas av andra sjukdomstillstånd hos patienten


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 september 2015

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Sven Röstlund