Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Organisation

Vårdriktlinjer - diabetes

PRIMÄRVÅRDEN ansvarar för vården av personer med typ 2 diabetes. Varje vårdcentral skall ha ett fungerande diabetesteam med diabetesansvarig Distriktsläkare, Diabetessjuksköterska och Dietist, samt Fotvårdare när det behövs. Se länk  (Framgångsfaktorer i diabetesvården).

EGENVÅRD definieras som människans förmåga att hantera symtom behandling, fysiska och psykiska konsekvenser och livstilförändringar när man drabbats av en kronisk sjukdom. Att leva med diabetes, en kronisk sjukdom med svåra och ibland livshotande akuta och kroniska komplikationer, kräver kunskap och eget ansvar av den som drabbas av diabetes.


DIABETESSKÖTERSKAN har en viktig roll att presentera lättförståelig fakta om sjukdomen och dess behandling. Skall vara lyhörd för patientens föreställning och kunskap om diabetes och fylla i kunskapsluckor.
Vid diabetesdebuten kan patienten komma i en krisreaktion och det är viktigt att tänka på att olika personer kan vara olika mottagliga för information/utbildning.
Det är viktigt att tänka på att inte ge för mycket information åt gången utan hellre ha kortare besök med tätare intervall.
Det finns vetenskapliga bevis för att den som genomgått en diabetesutbildning i hälso- och sjukvårdens regi har lättare att normalisera sitt blodsocker vid typ 2 diabetes och göra de förändringar som behövs.
Grupputbildningsmaterial som är uppdelat i faktadel, handledardel, ”mina sidor” och bildspel med powerpointbilder finns att hämta ner från SKL.

Rekommendationer för egenmätning av blodsocker.

Diabeteshjälpmedel, upphandlade av Region Örebro län.
För att förskriva diabeteshjälpmedel skall dokumentet Förskrivning av medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar skrivas under av Vårdcentralschef och Medicinskt ansvarig läkare. Saknar Diabetessjuksköterskan förskrivningskod kontaktas IT ansvarig på respektive vårdcentral.
 
Besök hos Diabetessjuksköterska sker med 12 mån intervall eller individuellt utifrån behov. Innehåll i besök, se förslag i checklista.
Diabetessjuksköterskan har en central roll i patienternas diabetesutbildning både individuellt och i grupp, vilket både kräver ämneskompetens inom området och pedagogisk kompetens.


Diabetesbehandling: Justering av insulindoser, GLP-1 preparat och tabletter får göras av Diabetessjuksköterskan på delegation, under förutsättning att dokumentet Läkemedelshantering avseende diabetes på vårdcentral inom Primärvården, Region Örebro län, är underskrivet av Vårdcentralchef och Medicinskt ansvarig läkare.

 
DIETIST ger kostinformation vid debut av typ 2 diabetes, nedsatt glukostolerans och vid hyperglykemi vid graviditet samt uppföljande besök. Samtal om kosten sker också fortlöpande vid besök hos Diabetessjuksköterska.
Förslag på material att ge till patienten är:
1. Mat vid diabetes 1177,
,som utgår från Socialstyrelsens skrift KOST VID DIABETES
Bra mat vid typ 2 diabetes,

2. Goda råd om mat, Primärvården region Örebro län,

 (Kommunens vård av personer inom Hemsjukvård och SÄBO finns reglerat i vårdriktlinjer ”Diabetes och Äldre”)
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vardprogram-aldre-och-diabetes.html

Ögonkliniken ansvarar för organisationen omkring och utförandet av ögonbottenfotografering och ev. behandling.
• Den mottagning som har hand om diabeteskontroller initierar första ögonbottenfotograferingen och kommande fotografering enligt schema.

• Information om planerad fotografering och svaret ges till patienten.

• Diabetesmottagningen tar initiativ till extra foto då diabetesbehandlingen intensifieras så att HbA1c har eller förväntas sjunka snabbt.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 november 2015

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Sven-Olof Röstlund