Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vårdnivå

Vårdriktlinjer - diabetes

TYP 1 DIABETES - VUXNA
Patienter med typ 1 diabetes kontrolleras vanligtvis vid medicinkliniker. Patienter som nyupptäcks och som uppfattas ha denna typ av diabetes skall omgående (samma dag) remitteras dit.

Patienter som tillhör USÖ:s upptagningsområde kan akut remitteras till diabetesmottagninge efter kontakt med ansvarig diabetolog eller diabetessköterska, tel 019-6022346.

TYP 1 DIABETES - BARN OCH UNGDOMAR
Barn med nydebuterad typ 1 diabetes remitteras akut till barn- och ungdomskliniken USÖ för inläggning. Diabetesvård för barn och ungdom inom Örebro län sker vid sjukhusens barn- och ungdomskliniker.
 
TYP 2 DIABETES
Patienter med typ 2 diabetes bör i de flesta fall kontrolleras i primärvården. Vid USÖ finns dagvårdsavdelning där man ger baskurser i diabetes, en resurs som bör erbjudas en stor andel av patienter med diabetes. Vid hastigt försämrad metabol kontroll, vilket påverkar patientens allmäntillstånd, skall patienten remitteras akut till sjukhus. Vid uttalade diabetiska senkomplikationer utfärdas remiss till sjukhus.

GRAVIDA
Patienter med känd diabetes remitteras i samband med att graviditeten konstateras till special-MVC för fortsatta kontroller av obstetriker och diabetolog på gemensam mottagning. Patienter med insulinbehandlad graviditetsdiabetes sköts på special-MVC medan kostbehandlade patienter med graviditetsdiabetes sköts på vanlig mödravårdscentral enligt utarbetade riktlinjer. Förlossning sker för samtliga patienter med såväl insulin- som kostbehandlad diabetes vid Universitetssjukhuset. Patienter med konstaterad graviditetsdiabetes följs upp på medicinmottagningen ett år efter förlossningen, därefter sker kontroller på vårdcentral med 3 - 5 års intervall pga. hög risk att utveckla typ 2 diabetes senare i livet.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 februari 2010

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Maria Wistrand