Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hudtumörer

Bakgrund

De vanligaste hudtumörerna och dess förstadier:

Aktiniska keratoser :
Är en kronisk solskada i yttersta hudlagret, som vanligen uppstår hos äldre personer i ansiktet, på öron, handryggar, bröst eller på hjässan hos tunnhåriga män. Men de kan även dyka upp på andra solbelysta kroppsdelar.
De ter sig som lätt rodnade, fjälliga skrovligheter som inte läker på sex till tolv månader. Aktiniska keratoser har låg risk att progrediera till invasiv skivepitelcancer och kan även ibland gå i spontan regression. Rekommendationen är att profylaktiskt behandla dessa förstadier, särskilt om de är utbredda.
Behandling i primärvården kan ske med imiquimod kräm (Aldara®), se nedan.

Basaliom:
Är den vanligaste typen av hudcancer, men samtidigt den minst elakartade. Detta innebär att tumören i princip aldrig ger några metastaser, den kan dock vara lokalt aggressiv med destruktion av omliggande hud och brosk.
Intermittent intensivt solande, men även kronisk exponering av solljus är sannolikt de viktigaste riskfaktorerna för basaliom.
Huvuddelen av dessa tumörer ses hos individer äldre än 50 år, och är något vanligare hos män. Den vanligaste lokalisationen är huvud-halsregionen, men den ytliga varianten ses oftare på bålen.
Vanligaste utseendet är en tillväxande, pärlemorliknande knuta i huden, ibland med sårbildning, som i perioder ibland kan verka läka. Andra typer är eksemliknande eller ärrliknande, ibland kombinerat med sårbildning.
Det finns flera olika typer av basaliom (Glastyp I-III), där rekommenderat förstahandsval för behandling är kirurgisk excision med histopatologisk bekräftelse på radikalitet. Andra behandlingsmetoder såsom t ex kryoterapi, currettage och diatermi samt PDT bör utföras av hudläkare.

Skivepitelcancer in situ :
Kallas även Mb Bowen och uppträder oftast som enstaka, men inte sällan flera förändringar hos samma individ. Förändringarna är långsamt växande, rosa-röda, fjällande plack, oftast med ett hyperkeratotiskt och verruköst inslag. Förändringen har en oregelbunden men väldefinierad kant.
Mb Bowen kan med tiden övergå i invasiv skivepitelcancer. Det viktigaste varningstecknet för invasivitet är utveckling av ulceration på ytan eller hård knuta i området. Likaså skall en snabb tillväxt öka misstanken om invasivitet.
Mb Bowen är vanligast på solbelysta hudområden men kan även uppstå på solskyddad hud. Den är vanligare hos transplanterade patienter och vid hög ålder.
Lesioner kan med fördel excideras inom primärvården, men vid svårigheter att primärsluta eller vid kosmetiskt känslig lokalisation, kan remiss utfärdas till hudläkare för åtgärd.

Skivepitelcancer (SCC):
I solbelyst hud är en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige och utgör ca 10% av alla infiltrativa cancerformer hos män och 7,5% av all cancer hos kvinnor.
Den totala mängden solljus under livet är sannolikt den viktigaste riskfaktorn för SCC. Detta visar sig att 75-80% är lokaliserade till solexponerade ytor, såsom huvud- och halsregionen samt underarmar och handryggar. Ljushyade individer med solkänslig hud löper störst risk att utveckla SCC. Andra grupper som har en klart ökad risk för SCC är immunosupprimerade patienter. Kronisk inflammation i huden, som vid exempelvis kroniska sår innebär också en ökad risk för utvecklande av denna tumörtyp.
Skivepitelcancer växer lokalt invasivt och har potential att sprida sig till andra organ i kroppen.
Den ter sig ofta som en oregelbunden exo/endofytisk tumör, med en central ulceration och/eller krusta samt med palpationsfynd i form av infiltrerad lesion. Diagnosen ställs histopatologiskt och behandlingen är kirurgisk excision.

Malignt melanom (MM):
Malignt melanom är en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige. I Uppsala/Örebroregionen har antalet inrapporterade tumörer ökat från 368 1997 till 625 år 2007, vilket motsvarar en ökning med närmare 60%.
Malignt melanom är ungefär lika vanlig hos kvinnor som hos män, och medelåldern för insjuknande är cirka 55 år. Malignt melanom ses ytterst sällan under 18 års ålder.
Solexposition under barn-och uppväxtiden är sannolikt av stor betydelse. Känsligheten för UV-strålning är individuell och kopplad till hudtyp, hår- och ögonfärg. Förekomst av ökat antal naevi, tidigare melanom och familjär förekomst av melanom utgör också väsentliga riskfaktorer.
Prognosen vid malignt melanom varierar beroende på tumörens kliniska och histopatologiska stadium samt på tumörlokalisation. Tidig upptäckt är avgörande. 5-års överlevnad vid melanoma in situ är över 95% att jämföra med ca 10% vid påvisad organspridning.
Den primära preventionen är viktig och syftar till att minska incidensen av MM. Preventiva åtgärder med förändrade solvanor och minimerat riskbeteende är viktigt.
Vid klinisk bedömning rekommenderas ABCD-kriterierna, där A står för Asymmetri, B för Border (kant), C för Color (färg) och D för Diameter. Lesioner med asymmetrisk form, diffus avgränsning, färgskiftningar och storlek över 5 mm kan således vara malignt melanom och ska i så fall excideras för PAD.

När malignt melanom inte kan uteslutas skall hela förändringen excideras för PAD!

Vid tveksamhet om malignt melanom föreligger, remitteras patienten till hudläkare för bedömning.

Vid remittering, glöm inte beskriva storlek och lokalisation på tumören och skicka gärna med pappersfoto som underlättar handläggning och prioritering på mottagande enhet.

Praktiska riktlinjer

Primärvården kan utföra följande:
1. Excision av misstänkt hudtumör oavsett lokalisation.
2. Behandling med Aldara® av aktiniska keratoser.

1. Excision av misstänkt hudtumör oavsett lokalisation.
Misstänkt hudtumör kan excideras i primärvården. Eftersträva om möjligt åtminstone 3 mm marginal. Om excision ej bedöms rimlig inom primårvården remitteras patienten enligt följande.

Örebro:
Hudtumör där primär kirurgi i första hand bedöms som lämplig: Hudkliniken, USÖ eller HudDoktorn i Örebro.
Hudtumör där svårigheter att kunna primärsluta bedöms föreligga: Hudkliniken, USÖ.
Hudtumör där även andra metoder (t ex kryo, PDT) bedöms vara mer lämpliga: Hudkliniken, USÖ eller HudDoktorn i Örebro.

Karlskoga:
Hudtumör där primär kirurgi i första hand bedöms som lämplig: Kirurgkliniken, Karlskoga las.
Hudtumör där svårigheter att kunna primärsluta bedöms föreligga: Plastikkirurgiska kliniken, USÖ.
Hudtumör där även andra metoder (t ex kryo, PDT) bedöms vara mer lämpliga: Hudkliniken, Karlskoga las.

Lindesberg:
Hudtumör där primär kirurgi i första hand bedöms som lämplig: Hudkliniken eller ÖNH-kliniken (huvudhals regionen) och Hudkliniken eller Kirurgkliniken (övrig lokalisation), Lindesbergs las.
Hudtumör där svårigheter att kunna primärsluta bedöms föreligga: Plastikkirurgiska kliniken, USÖ.
Hudtumör där även andra metoder (t ex kryo, PDT) bedöms vara mer lämpliga: Hudkliniken, Lindesbergs las.

Observera att benigna tumörer inte åtgärdas inom offentligt finansierad vård!

2. . Behandling med Aldara® av aktiniska keratoser.
Läkare inom primärvården som med hög säkerhet kan ställa diagnosen aktinisk keratos, antingen med hjälp av tillräcklig klinisk erfarenhet eller också biopsi för PAD, kan behandla dessa med imiquimod (Aldara®). Finns diagnostisk osäkerhet, eller om otillräcklig effekt konstateras vid behandlingskontroll, rekommenderas remiss till hudläkare för närmare bedömning och behandling (riktlinjer från Sektionen för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO), Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)).

Vad göra om PAD visar följande:

Aktinisk keratos:
1. Påbörja behandling med kräm Aldara® 3 kvällar i veckan i 4 veckor. Krämen appliceras över området över natten och avtvättas på morgonen. Pat informeras noggrant om den förväntade relativt kraftiga reaktionen med rodnad och erosioner.
2. Om Aldara® bedöms mindre lämplig, kan remiss utfärdas till Hudkliniken USÖ, HudDoktorn i Örebro, Hudkliniken Karlskoga las eller Hudkliniken Lindesbergs las.

Basaliom glastyp I-II:
1. Om radikalt: ingen ytterligare behandling.
2. Om ej radikalt:
a) Utvidgad excision på vårdcentralen.
b) Om utvidgad excision bedöms som ej möjlig på vårdcentralen, men där primär kirurgi i första hand är lämplig: Hudkliniken USÖ, HudDoktorn i Örebro, Kirurgkliniken Karlskoga las eller Kirurgkliniken Lindesbergs las.
c) Om svårigheter att kunna primärsluta bedöms föreligga: Plastikkirurgiska kliniken, USÖ.

Basaliom glastyp III:
1. Om radikalt: Hudkliniken USÖ, HudDoktorn i Örebro, Hudkliniken Karlskoga las eller Hudkliniken Lindesbergs las för fortsatta kontroller.
2. Om ej radikalt: Plastikkirurgiska kliniken, USÖ.

Skivepitelcancer in situ:
1. Om radikalt: ingen ytterligare behandling.
2. Om ej radikalt: Hudkliniken USÖ, HudDoktorn i Örebro, Hudkliniken Karlskoga las eller Hudkliniken Lindesbergs las.

Skivepitelcancer (högt differentierad):
1. Om radikalt: ingen ytterligare behandling (dock om immunsuppression eller annan riskfaktor – Hudkliniken USÖ, HudDoktorn i Örebro, Hudkliniken Karlskoga las eller Hudkliniken Lindesbergs las).
2. Om ej radikalt:
a) Om primär kirurgi i första hand bedöms som lämplig: Hudkliniken, USÖ, HudDoktorn i Örebro eller Kirurgkliniken Karlskoga las. I Lindesberg, Hudkliniken eller ÖNH-kliniken (huvudhals regionen) och Hudkliniken eller Kirurgkliniken (övrig lokalisation).
b) Om svårigheter att kunna primärsluta bedöms föreligga: Plastikkirurgiska kliniken, USÖ.

Skivepitelcancer (medelhögt – lågt differentierad):
1. Om radikalt: Hudkliniken USÖ, HudDoktorn i Örebro, Hudkliniken Karlskoga las eller Hudkliniken Lindesbergs las.
2. Om ej radikalt:
a) Hudtumör där primär kirurgi i första hand bedöms som lämplig: Hudkliniken USÖ, HudDoktorn i Örebro eller Kirurgkliniken Karlskoga las. I Lindesberg, Hudkliniken eller ÖNH-kliniken (huvudhals regionen) och Hudkliniken eller Kirurgkliniken (övrig lokalisation).
b) Hudtumör där svårigheter att kunna primärsluta bedöms föreligga: Plastikkirurgiska kliniken, USÖ.

Malignt melanom
1. Om Breslow´s tjocklek enligt PAD < 1 mm skall utvidgad excision med totalt 1 cm utföras:
      a) Malignt melanom där primär kirurgi i första hand bedöms som lämplig: Hudkliniken, USÖ, HudDoktorn i Örebro, Kirurgkliniken Karlskoga las eller  Kirurgkliniken, Lindesbergs las.
b) Malignt melanom där svårigheter att kunna primärsluta bedöms föreligga:  Plastikkirurgiska kliniken, USÖ.
2. Om Breslow´s tjocklek enligt PAD > 1 mm skall utvidgad excision med totalt 2 cm utföras: Remiss till Plastikkirurgiska kliniken, USÖ.

Vårdprogrammet är utarbetat av överläkare Mikael Tarstedt, Hudkliniken, Karlskoga lasarett och ST-läkare Torbjörn Boman, Hudkliniken, USÖ i samarbete med berörda kliniker.
Senast reviderad: 2011-02-07

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 mars 2012

Innehållsansvarig: Sven Röstlund