Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hyperhidros

Råd angående handläggning av patienter med hyperhidros

 

 Hyperhidros innebär extrema/ överdrivna svettningar och är en vanligt förekommande sjukdom (upp emot 3 % av befolkningen). Sjukdomen innebär ofta ett betydande socialt handikapp med nedsatt livskvalitet fullt jämförbart med den påverkan vi ser hos patienter med ärrbildande acne respektive svår plackpsoriasis. Hyperhidros leder ibland till social isolering och likt ovan nämnda hudsjukdomar påverkar/begränsar den bl a framtida yrkesval, val av partner, fritidssysselsättningar mm.
De flesta har en ärftligt betingad primär form. Det finns en tendens till lindring av hyperhidros efter 25-års ålder men står ofta kvar oförändrat genom livet samt kan även byta lokal i olika åldrar.
Ökad svettning kan förekomma av olika anledningar

  Primärt ökad aktivitet i svettkörteln pga hög aktivitet i det sympatiska nervsystemet är vanligast. Leder till i första hand lokaliserade, symmetriska svettningar i axiller, händer och fötter samt ljumskar. Primär hyperhidros från ansikte/huvud förekommer men är ofta del i den generaliserade formen (ofta då huvud+bål). Diagnos kan för det mesta ställas baserat på typisk anamnes.

  Sekundära orsaker såsom diabetesneuropati, mediciner (t ex antidepressiva SSRI, tamoxifen, opioider), tumörsjukdom, infektion (t ex tbc), thyreoideasjukdom, menopaus (men även kvarstående svettningar efteråt), lymfom (nattliga svettningar), neuroendokrin tumör respektive akromegali. Ofta generaliserade svettningar (”hela kroppen”, bål, huvud). Övervikt kan vara en försämrande faktor.

UTREDNING

Anamnes
För primär hyperhidros talar lång anamnes, symmetrisk utbredning, lokaliserade svettningar. I 50 % familjeanamnes. Ofta debut i samband med pubertet, ibland tidigare. För det mesta inga problem med svettningar nattetid. Primär hyperhidros är oftast fokal. Generaliserad hyperhidros kan också vara primär, dvs ingen speciell orsak kan hittas efter genomförd utredning.

Svårighetsgrad
1. Status: Fuktig (manuell palpation)? Droppar/rinner från aktuell lokal?
2. HDSS frågeformulär enligt nedan.

Övrig utredning
Vid misstanke om sekundär hyperhidros rekommenderas i oklara fall följande laboratorie-utredning: blodstatus inkl B-celler (lymfom), leverstatus, SR, CRP (infektion), S-Glukos (diabetes), TSH, U-katekolaminer (feokromocytom), IGF-1 (akromegali), ev testosteron (”manlig menopaus”).
Medicinbiverkan? I så fall ev sätta ut. Tecken till perifer neuropati (t ex diabetes)? Andra tecken/symtom t ex ingivande misstanke om infektion eller tumörsjukdom skall förstås utredas extensivt.

HDSS (Hyperhidrosis Disease Severity Scale)

“Hur skulle du uppskatta svårighetsgraden av din hyperhidros (överdrivna svettningar)?”

1. Svettningarna är aldrig märkbara och stör mig aldrig i mina dagliga aktiviteter
2. Svettningarna är uthärdliga men stör mig ibland i mina dagliga aktiviteter
3. Svettningarna är knappt uthärdliga och stör mig ofta i mina dagliga aktiviteter
4. Svettningarna är outhärdliga och stör mig alltid i mina dagliga aktiviteter
• 1 alt 2: mild resp måttlig hyperhidros
• 3-4: svår hyperhidros

BEHANDLINGSREGIM

Armhålor (axillär hyperhidros)
1. Absolut Torr. Baddning till natten initialt 3-4 dgr i rad, därefter 2-3 ggr/v.
OBS! Fungerar väl på torr hud, inaktiveras på fuktig hud! Primärvård.
2. (Om bristfällig effekt enligt ovan samma preparat som kompressfuktas och tejpas fast och täcks med gladpack.
Denna behandling görs 2-3 ggr i rad, därefter baddning med medlet 2-3 ggr/v.)
3. Behandling med Botulinumtoxin. HDSS 3-4 trots lokalbehandling.
En behandling brukar vanligtvis ge besvärsfrihet i 6-8 mån. Hudklinik.

Handsvett (palmar hyperhidros)
1. Absolut Torr. Baddning till natten initialt 3-4 dgr i rad, därefter 2-3 ggr/v.
OBS! Fungerar väl på torr hud, inaktiveras på fuktig hud och blir irriterande då syra bildas! Primärvård.
2. (Om bristfällig effekt enligt ovan samma preparat som ovan. Händerna fuktas med lösningen och lite hälls ner i en plasthandske som pat. har på sig över natten. Hudvänlig tape vid handleden. Denna behandling görs 2-3 ggr i rad, därefter baddning med medlet 2-3 ggr/v.)
 
3. Behandling med Botulinumtoxin. HDSS 3-4 trots lokalbehandling. Hudklinik.

Fotsvett (plantar hyperhidros)
1. Absolut Torr. Baddning till natten initialt 3-4 dgr i rad, därefter 2-3 ggr/v.
OBS! Fungerar väl på torr hud, inaktiveras på fuktig hud! Primärvård.
2. (Om bristfällig effekt enligt ovan samma preparat som ovan. Fötterna fuktas med lösningen och en plastpåse sätts på över natten. Hudvänlig tape vid fotlederna. Påsen skyddas i sin tur från att gå sönder med en stor strumpa/socka.
Denna behandling görs 2-3 ggr i rad, därefter baddning med medlet 2-3 ggr/v.)
 
3. Jontofores. Med en elektrisk ström kan man hämma svettkörteln. Apparaten kan skaffas privat.
4. Botulinumtoxin. HDSS 3-4 trots lokalbehandling samt jontofores. Kortare effektduration jmf med axiller/händer ofta enbart 2-3 månaders effekt. Ges ej på Hudkliniken i Örebro och Hudkliniken står ej heller för remiss till annan instans.

Ljumskar
1. Absolut torr.

Generell svettning
Utreds och behandlas i primärvården.
I vissa fall god effekt av antikolinergica ex (T Oxybutynin 5 mg 1x1-3) . Ge akt på antikolinergica biverkningar. Muntorrhet är vanligt förekommande.
Inderal 40 mg x 2-3 kan ges vid påtaglig stressutlöst svettning. Ibland förvånansvärt god verkan.

REMISSREGLER
• Utredning av generaliserad hyperhidros kan och bör ske i primärvården för att utesluta sekundära orsaker till hyperhidros (se ovan). Antikolinerga läkemedel kan prövas i primärvården enligt ovan. Hudkliniken tar inte emot remisser när det gäller generell hyperhidros (primär eller sekundär).
• Utebliven effekt av lokalbehandling (Absolut torr) vid primär, fokal hyperhidros, HDSS 3-4 enligt ovan trots Absolut torr och i vissa fall antikolinerg behandling, kan remitteras till Hudkliniken USÖ.
Hudmottagningen i Karlskoga behandlar axillär hyperhidros på samma indikation.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 september 2017

Innehållsansvarig: Sven Röstlund