Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rosacea

Allmänt
Rosacea är en kronisk dermatos lokaliserad till konvexa ytor i ansiktet. Rosacea drabbar 10 % av den vuxna befolkningen. Tillståndet kännetecknas av återkommande flushing, erytem och telangiektasier med perioder av inflammation med svullnad, papler och pustler. Komedoner förekommer inte vid rosacea. Ibland ögonsymtom: blefarit, konjunktivit eller keratit.

Etiologi
Oklar. Den dominerande hypotesen är att rosacea primärt är en vaskulär sjukdom med överkänsliga kärl.

Möjliga försämringsfaktorer
Diet:  Alkohol, heta drycker.
Fysikaliska: Sol, köld, värme, temperaturväxlingar.
Lokala: Feta krämer, potenta steroider (grupp II – IV).

Differentialdiagnoser
Akne. Har komedoner, yngre patienter.
Perioral dermatit.
Seborroiskt eksem mycket vanligt, rodnad, fjällning nasolabialt, glabellaområdet. Ofta samtidiga besvär av  mjäll/klåda i hårbotten.
Fjärilserytem vid cutan lupus erythematosus: ovanligt, ett delfenomen vid allmän sjukdom SLE. PAD kan ge diagnos.

Utredning/provtagning:
Diagnosen ställs på den kliniska bilden. I vissa fall kan hudbiopsi/PAD vara behjälplig.

Behandling
• azalainsyra, gel eller kräm 2 ggr dagligen i flera månader eller
• metronidazol, gel eller kräm 2 ggr dagl i flera månader

I svårare fall perorala Tetracykliner. (Tetralysal 300 mg x 2 i 3 månader.) Tetracykliner ges vid akuta skov eller vid svårare kroniska besvär. Kombineras med lokalbehandling, enl ovan. Lokalbehandling bör lämpligtvis fortsätta i flera månader efter utsatt Tetracyklinkur. Erytromycin kan användas vid kontraindikationer för Tetracykliner. Nu finns även peroralt doxycyklin med modifierad frisättning (kapsel Oracea 40 mg) med indikationen papulopustulös rosacea. Läkemedlet är inte rabattberättigat och vi har ännu så länge begränsad klinisk erfarenhet.

Okulär rosacea
Tetracykliner brukar ha mycket god effekt.

Telangiektasier
Argon/färgslaser. I dagsläget ges det inte inom offentlig sjukvård.

Flushing
Propranolol 10-40 mg per dygn.

Rhinophyma
Kirurgisk behandling (koldioxidlaser)

Prognos 
Rosacea går initialt i skov. Obehandlad ger kroniska besvär. Uttalad symtomlindring/långvarig remission uppnås ofta med behandling.

Distriktsläkarens åtagande

Merparten av patienterna kan skötas av distriktsläkare.

Indikationer för remiss
• Osäker diagnos.
• Otillfredsställande terapisvar.
• Rhinophyma

Specialiståtagande
Remissindikationer.
När klar diagnos sätts bör de flesta fall kunna följas upp av distriktsläkare.

Uppföljning
De flesta fall kräver ej uppföljning. Patienten kan höra av sig vid behov.
Roaccutanpatienter följes upp på hudkliniken


Ruth Eid Forest september 2011

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 mars 2012

Innehållsansvarig: Sven Röstlund