Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Urtikaria

Orsak
Orsaken till urtikaria, både akut och kronisk, kan vara infektioner, läkemedel eller mat men oftast hittar man ingen förklaring, vilket i sig är frustrerande både för läkare och patient.

Klinik
Akut urtikaria/Quincke ödem
Vanligaste formen av nässelutslag förekommer i alla åldrar. Oftast snabbt övergående symtom inom några timmar men durationen varierar mycket.

Kronisk urtikaria
Daglig urtikaria eller en majoritet av veckans dagar under minst 6 veckor.


Fysikalisk urtikaria (varianter av kronisk urtikaria)

Olika yttre stimuli kan ge frisättning av histamin och andra mediatorer. Attackerna är ofta kortvariga förutom vid tryckurtikaria.

Dermografism är urtikariella utslag som kommer efter rivning på huden. Svullnande kommer 5 – 10 minuter efter stimuli. Förändringen försvinner snabbt, redan efter 15 – 20 minuter. Är vanlig. Testas enkelt vid att rispa i huden exempelvis på ryggtavlan. Ge antihistamin.

Kolinerg urtikaria utlöses av ansträngning eller svettning. Denna typ av urtikaria är vanligast hos unga människor. Man ser 1 – 2 mm stora papler på rodnad botten. Typisk lokalisation är övre bål. Ge antihistamin.

Köldurtikaria
Kommer ofta på utsatta kroppsdelar vid kyla såsom ansikte och händer. Bad i kallvatten kan utlösa generell urtikaria. Kan testas genom att applicera en iskub på insidan av underarmen cirka 10 minuter. En urtikariakvaddel ska uppkomma (alla får rodnad av kylan). Ge antihistamin.

Tryckurtikaria (ovanlig) uppkommer efter en längre tids tryck, t ex efter kläder, på fotsulor eller på skinkorna efter cykling. Reaktionen kommer senare och sitter i längre än vid dermografism. Ofta har man dålig effekt av antihistaminer..

Solurtikaria (sällsynt) kan ge en ljusutlöst rodnad med klåda som följs av urtikaria. Utreds med ljusprovokation. Specialistfall.

Vattenutlöst urtikaria respektive vattenutlöst klåda (aquagen urtikaria/pruritus) är extremt sällsynt.

Behandling
Akut urtikaria

Lindriga besvär/icke progredierande (Hud, slemhinneklåda, läpp-/hudsvullnad.)

Antihistamin: (alternativ)
T. Loratadine 10 mg 1x3
T Cetirizin 10mg 1x2
T. Aerius 5 mg 1x3
T.Tavegyl 1 mg 2x3
till symtomfrihet plus ytterligare några dagar till en vecka.

Måttliga besvär/progredierande utan engagemang tunga, svalg och andningsvägar

 Antihistamin plus eventuellt injektion Adrenalin 1 mg/ml, 0,5 ml djupt subkutant.
 Vid behov T. Betapred 0,5 mg, 10 tabletter som engångsdos.
 Vid recidiverande akut urtikaria fortsatt behandling med antihistaminpreparat i hög dos, ev kombination två olika antihistaminer. Undvik upprepad steroidbehandling pga att det ej leder till långvarig effekt, snarast risk för steroidberoende och biverkningar.
 Lokala steroidkrämer har ingen effekt på urtikaria men kylbalsam eller zinkpudervätska kan lindra.

Svåra besvär/snabb progress och engagemang tunga, svalg, andningsvägar

Injektion Adrenalin 1 mg/ml, 0,5 ml djupt subkutant eller intramuskulärt alternativt injektion Adrenalin 0,1 mg/ml, 3 – 5 ml intravenöst ges långsamt. Kan vid behov upprepas efter några minuter.
 Injektion Tavegyl 1 mg/ml, 2 ml intravenöst, långsamt.
Injektion Betapred 4 mg/ml, 2 ml intravenöst alternativt injektion Solucortef 100 mg intravenöst.
 Vid behov inhalation Ventoline eller motsvarande. Inläggning för observation ett dygn.

Kronisk urtikaria

Prova ut lämpligt antihistaminpreparat. Rekommenderad dos, ibland dubblerad dos.Värt att byta preparat om behandlingseffekten är otillräcklig.
Vid behov tillägg av sederande antihistamin till natten, ex Tavegyl 1- 2 tabletter alternativt tablett Atarax.
Elimination av salicylater och NSAID.
Vid anamnestiskt belägg elimination av fysikaliska faktorer.
Behandla 3 – 6 månader med antihistaminer innan seponeringsförsök. Informera patienten om att tillståndet är ofarligt men kan vara långdraget.
Information till patienter med fysikalisk urtikaria och köldurtikaria

UNDVIK STEROIDER

Distriktsläkarens åtagande

Akut urtikaria behöver endast i undantagsfall utredas och dessa patienter ska inte remitteras till specialist.

Kronisk urtikaria som svarar på behandling kräver ingen utredning. För patienten som inte svarar rekommenderas en mindre screening med hematologi, diff, SR, CRP, kreatinin, leverstatus, thyreoideastatus och urinsticka. Anamnes!

Indikationer för remiss

1. Patienter med terapiresistent kronisk urtikaria
2. Diagnostiska svårigheter

100511 Marie Schou öl

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 mars 2012

Innehållsansvarig: Sven Röstlund