Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hypertoni

Vårdriktlinjer - hypertoni

Länk till Nationellt Kliniskt kunskapsstöd - Hypertoni Rekomenderas!

BAKGRUND

Framtagande av vårdriktlinjer för Primärvården är ett systematiskt sätt att komma överens om och dokumentera önskad standard i val av diagnostik, behandling och vårdnivåer vid olika sjukdomstillstånd. Dessa vårdriktlinjer har tagits fram av en arbetsgrupp, granskats av en allmänmedicinsk referensgrupp och godkänts av verksamhetsföreträdare för Primärvården.

 Vårdriktlinjerna ska omfatta vanliga sjukdomstillstånd

  • bygga på god kunskap och erfarenhet
  • ha klinisk relevans i Primärvården
  • vara korta och sammanfattande
  • vara lätta att hantera i primärvårdens vardagsarbete
  • vara väl förankrade i verksamheten
  • utarbetas i nära samverkan med länsdelssjukvården
  • tas fram då ett gemensamt synsätt är hälsoekonomiskt motiverat
  • gagna patienterna.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 12 maj 2020

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Hanna Marklund