Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Epiglottit

Vårdriktlinjer - Öron, näs - och halssjukvård

AKUT EPIGLOTTIT

ORSAK

Epiglottit är en sjukdom som numera drabbar nästan uteslutande vuxna och orsakas oftast av pneumokocker men även av andra bakterier. Epiglottiten kan vara förenad med ett septiskt förlopp men även vara av mer lokal karaktär. Både i septiska och icke septiska fall kan andningsvägen obstrueras på ett livshotande sätt.

Barnepiglottit Efter införd allmän vaccination av spädbarn mot Hib (1993) har denna åkomma blivit mycket ovanlig.

SYMTOM OCH FYND
Inom ett eller ett par dygn påkommande feber associerad med svalgsmärta och uttalade sväljningssvårigheter. Svårt att svälja saliv med dregling. I septiska fall påverkat allmäntillstånd. I regel påverkat, grötigt tal eller heshet. Små barn vill sitta upp eller hänga lätt framåtlutade på en axel. Hos vuxna kan symtomen vara mindre uttalade.

DIAGNOSTIK
Vid svårigheter att svälja annat än flytande föda bör epiglottit uteslutas med inspektion av epiglottis, om en uppenbar orsak till sväljningsbesvären inte påträffas i svalget.

HANDLÄGGNING
Vid misstanke om eller verifierad epiglottit skall patienten med högsta prioritet transporteras till sjukhus i ambulans.

Före transport kan stötdos hydrokortison ges, t ex Solu-Cortef 100-200 mg im eller iv. Kvalificerad personal (läkare eller, om så ej är möjligt, sjuksköterska) skall medfölja. Patienten skall få inta den position (sittande) som ger bästa möjliga andning. Man kan dra i tungan eller lyfta fram underkäken för att minska luftvägsobstruktionen. Extra syrgas tillföres. I fall av andningsstillestånd  prövas övertryckandning med syrgas tillfört med hjälp av Rubens blåsa. Om detta inte ger tillfredsställande ventilation,  görs försök till intubation. Om intubationen  misslyckas, och patienten fortfarande ej kan ventileras, bör nödkonitomi göras och en intubationstub nedföras.

Vid inkomst till lasaretten i Karlskoga eller Lindesberg skall patienten bedömas av narkosläkare och dagtid av ÖNH-läkare. Alla patienter skall noggrant övervakas med intubationsberedskap. Patienten bör därefter föras till akut mottagningen vid USÖ. Intravenös infart skall anbringas och en stötdos, kortison (se ovan) kan ges. Narkosläkare skall medfölja patienten.

På sjukhuset läggs alla patienter med epiglottit på IVA och intuberas eller övervakas med intubationsberedskap. Cefotaxim ges iv.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 20 januari 2010

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Maria Wistrand