Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Näsblödningar

Vårdriktlinjer - Öron, näs - och halssjukvård

NÄSBLÖDNINGAR I ÖPPEN VÅRD

LOKALISATION
I nio fall av tio kommer en näsblödning från området vid locus Kiesselbachi (främre delen av septum). I övriga fall kan blödningskällan finnas upp mot etmoidalområdet, långt bak under konkorna eller på septum. I vissa fall föreligger en diffus blödning. Det senare är vanligast vid blödning p g a annan sjukdom, exempelvis leukemi.

BEHANDLING
De flesta näsblödningar kan behandlas i hemmet. Viktigast vid behandling av näsblödningar, som ej kan klaras av i hemmet, är ordentlig utrustning. Patienten skall ges lugnande information om näsblödningens, som regel, godartade förlopp. Man bör alltid höra efter om patienen ätit salicylika. Om så är fallet bör detta åtgärdas. Tillförsel av Octostim kan övervägas. Man bör kontrollera blodtrycket. Möjligheten av annan bakomliggande sjukdom bör övervägas. Behandlingen ska alltid inledas med att man tömmer näsa och epifarynx på eventuella koagler. Försök att få patienten att snyta ut blodet. Sug i övrigt rent med sug. Inspektera näsan och sök upp blödningskällan, kontrollera eventuellt Hb samt eventuellt blödningsstatus. Läkaren bör, med tanke på risk för blodsmitta vid behandling av vuxna, använda visir eller skyddsglasögon liksom munskydd och handskar.

UTRUSTNING
-Undersökningsstol för patienten
-Plastförkläde för patient och läkare
-Pannlampa eller spegel med lampa för indirekt belysning
-Rikligt med cellstoff
-Golv- eller bordssug
-Sugrör av metall eller plast
-Nästamponadtång
-Öronpincett.
-Xylocain lösning a 40 mg/ml
-Xylocain-Adrenalin injektionslösning
-Octostim

-Bomull
-Silvernitratstickor
-Paraffin
-ev Rapid-rhinotamponad 7,5 cm
-Fyskosal
-Spongostan
-Gasvävstamponad 2 cm bred
-Cyklokapron 100 mg/ml
-Foleykateter eller speciell kateter för näsblödningar
-Nässpekulum
-Visir eller skyddsglasögon

Ang Rapid-rhino denna kan användas vid kraftiga främre näsblödningar och bakre näsblödningar anv 7,5 cm som kuffas upp med 6ml luft innan transport till sjukhus.

LÄTTA BLÖDNINGAR
Varje människa drabbas någon gång av näsblödning. Så är fallet ofta för barn, som är förkylda eller får ett slag mot näsan. Dessa näsblödningar kan med fördel behandlas i hemmet. I de flesta fall stoppar näsblödningarna om man rullar en liten bomullssudd och stoppar in den i näsöppningen på den aktuella sidan. Sudden kan med fördel vara något fuktad med paraffin, flytande glycerin, vaselin eller matolja eftersom den då går lättare att dra ut. Patienten bör helst sitta upp framåtlutad och man bör hålla ett stadigt grepp över näsvingarna så att man trycker sudden mot locus Kiesselbachi. Sedan blödningen stannat efter 15 -20 minuter kan man släppa greppet varefter man låter sudden sitta kvar 4-6 timmar innan den tas bort.

KRAFTIGARE BLÖDNINGAR FRÅN LOCUS KIESSELBACHI
5 ml Xylocain-ardenalin (alt Carbocain-adrenalin) injektionslösning. I blandningen fuktas en bomullssudd, som förs in och läggs mot det aktuella blödningsstället. Efter 5-10 minuter är slemhinnan bedövad och man kan etsa med silvernitrat.

Försiktighet bör iakttas vid etsning, speciellt på barn och ungdomar, p g a risken för perforation och/eller tillväxtsrubbning av näsan. Ofta får man etsa flera gånger innan blödningen stoppar. Man skall etsa så distinkt på det aktuella stället som möjligt så att man ej förorsakar onödig slemhinneskada. Om blödningen är så kraftig att man ej ser det aktuella kärlet, bör man istället överväga ytterligare bedövning eller tamponering. Mellan varje etsning bör man låta patienten sitta en stund med en ny bedövningssudd.

Man sköljer efteråt genom att fukta en bomullspinne i Fyskosal och föra den mot etsningsstället. Man bör ej, vid ett och samma tillfälle, etsa bilateralt på septum. Om behandlingen ej har effekt remitteras patienten till ÖNH-läkare. Om transporten är lång tamponerar man lämpligen med antingen en paraffinindränkt bomullssudd eller, om detta ej hjälper, en Cyklokapronindränkt gasvävstamponad.

Om patienten etsats på ena sidan och behov uppstår av etsning även på andra sidan bör det gå cirka 6 veckor mellan etsningarna. Om behovet är stort och etsplatserna inte motsvarar varandra och om det går att etsa mycket punktformigt kan man undantagsvis göra en etsning tidigare. Om detta ej går bör patienten remitteras till ÖNH-specialist.

BLÖDNINGAR FRÅN ANDRA STÄLLEN MED DISTINKT SYNLIG BLÖDNINGSKÄLLA
Dessa blödningar kan behandlas på samma sätt som de från locus Kiesselbachi.

LÄTTA DIFFUSA BLÖDNINGAR FRÅN SYNLIGA DELAR AV NÄSKAVITETEN
Man kan här lägga in en spongostansudd indränkt med Cyklokapron som bör tas bort dagen efter. Lämpligen kramar man ur sudden innan den stoppas in i näsan. Blödningen stannar inte momentant utan kan sippra 5 - 10 minuter.

Om detta ej hjälper kan man försöka med en bomullssudd indränkt med Cyklokapron eller paraffin. I de båda fallen bör tamponaden tas ut av läkare dagen efter. Eventuellt kan man sätta in tabl Cyklokapron 1,5 g x 3. (Om njurarna är friska.)

KRAFTIGA DIFFUSA BLÖDNINGAR I SYNLIGA DELAR AV NÄSKAVITETERNA
I första hand förfars såsom vid lätta diffusa blödningar. I andra hand får man anlägga en främre tamponad med gasväv indränkt i Cyklokapron alternativt Rapid rhinotamponad.  Dessa fall bör remitteras till öron-, näs- och halskliniken för inläggning.

KRAFTIGA DIFFUSA BLÖDNINGAR FRÅN ETMOIDALOMRÅDET
Främre tamponad med gasvävstamponad inläggs såsom beskrivits under rubriken "Kraftiga diffusa blödningar". alt Rapid-rhino. Inläggningsfall.

KRAFTIGA BLÖDNINGAR FRÅN BAKRE DELEN AV NÄSAN
Ofta får man här anlägga såväl en bakre som en främre tamponad alt Rapid-rhino. Vid anläggningen av en bakre tamponad använder man en Foleykateter eller en speciell kateter för näsblödningar, som anläggs innan man lägger den främre tamponaden. Katetern förs in genom näsan så att blåsan kan ses via munhålan i svalget. Den blåses upp med Fyskosal till lämplig storlek. 5 - 7 ml brukar vara lagom till en vuxen patient. Därefter drar man ut katetern så att den ligger lagom spänd i näsan och katetern fästs upp över kinden med häfta. Härvid måste man lägga en kompress mellan katetern och näsvingen så att katetern inte förorsakar dekubitalsår på näsvingen. Inläggningsfall.

 

SPECIALISTREMISS
Om bakre tamponad eller främre tamponad med gasväv anlagts, eller om blödningen i övrigt ej kan stoppas. Remiss kan också utfärdas om <6 veckor förflutit efter etsning på ena sidan och patienten behöver etsas på andra sidan.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 oktober 2013

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Sven Röstlund