Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Remissrekommendationer

Vårdriktlinjer - Öron, näs - och halssjukvård

Akuta remisser
Ge remissen till patienten. Ta alltid kontakt med ÖNH-mottagningen för tidsbokning mellan 8-16.00.
Tel USÖ: 21660, Karlskoga: 66264, Lindesberg: 85293.

Lördag, söndag, helgdag: Patienten remitteras till akutmottagningen USÖ. Lämpligaste tiden för besök är mellan 13-17.00.

I fall där tveksamhet råder om remissindikationen, ta kontakt med jourhavande ÖNH-läkare, sökare 649.

Vid önskan om akut bedömning av sinuit efter röntgenundersökning: Skriv konsultationsremiss till ÖNH-mottagningen. Uppgifterna i denna tillsammans med preliminärsvaret från röntgen ger information till ÖNH-jour om patienten behöver undersökas av ÖNH-läkare eller ej.

Övriga remisser
Dessa skickas till ÖNH-mottagningen och bedöms där av läkare inför prioritering till mottagningstid.

För att en adekvat prioritering ska kunna göras behövs:

* Beskrivning av sjukdomstillståndet, redan utförd utredning och graden av besvär samt en riktad frågeställning
* ÖNH-status så långt det är möjligt
* Om det finns en reell malignitetsmisstanke ska det anges
* I fall av misstänkt bihålesjukdom önskas utlåtande av röntgen sinus.
* Vid sväljningssvårigheter önskas i allmänhet utlåtande av röntgen esofagus (se kapitel om sväljningssvårigheter)

Remissvar
Svaren ska utformas så att de ger information om planerade/genomförda åtgärder och resultatet av dessa. De frågor inremitterande har angivit i remissen besvaras.

Patienter som ej behöver remiss
Patienter med akuta andnings- och sväljningssvårigheter samt patienter med främmande kropp i luftvägar, svalg- och matstrupe får vända sig direkt till ÖNH-mottagning.

Vissa patienter med kroniska sjukdomar bör kunna följas på ÖNH-mottagning utan ny remiss, tex barn med plaströr.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 februari 2010

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Maria Wistrand