Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rinokonjunktivit

Vårdriktlinjer - Öron, näs - och halssjukvård

ALLERGISK RINOKONJUNKTIVIT

Riktlinjerna gäller vuxna patienter!

DIAGNOSTIK
- Anamnes.
- Undersökning övre luftvägar.
- RAST vid behov, begränsad och riktad. Vid diffusa besvär ger en phadiatoptest ett ja- eller nej-svar men utvidgad provtagning möjlig. Pricktest är ett alternativ vid önskemål om bredare screening.

ALLMÄN BEHANDLING
Vid perenna allergiska riniter är basen för behandling sanering (pälsdjur- och kvalsterallergier).

Vid säsongsallergi bidrar sanering av hemmiljön till att minska den nasala hyperreaktiviten. Lämplig tidpunkt för planering av medicinering är strax efter föregående säsong medan patienten fortfarande kommer ihåg hur säsongen utföll.

I båda fallen bör muntlig information kompletteras med skriftlig. (Kan erhållas från flera läkemedelsfirmor.)

FARMAKOLOGISK BEHANDLING
Säsongsbunden allergisk rinokonjunktivit
Perorala icke sederande antihistaminika

-  Vid tidsbegränsade och lindriga till måttliga symtom.

Lokal nasal behandling
Lokala steroider ges vid mer kontinuerliga besvär och påtaglig nästäppekomponent. Kan kombineras med peroralt antihistamin. Vid kraftig nästäppa kan vanliga nässpray ges cirka 10 minuter före lokala steroider i en vecka. Ett alternativ till lokala steroider kan vara Lomudal alternativt Livostin näspray.

Ögondroppar
Om kvarstående konjunktivitbesvär kompletteras med ögondroppar typ Lecrolyn, som i endospipetter även kan ges till användare av mjuka kontaktlinser (inga konserveringsmedel). Tilavist och Livostin ögondroppar är ett alternativ till Lecrolyn. Om ej tillfredsställande effekt kan man tillfälligt, under 1 vecka, ge Antasten-Privin ögondroppar.

Systemisk steroid
Om säsongen är kortvarig kan vuxna, i utvalda fall, behandlas med kortisontabletter t ex T. Betapred 0,5 mg 2-4 tabl dagligen i 1-2 veckor. I m injektion av depåsteroid bör undvikas pga biverkningsrisk.

Egenvård
För råd om egenvård hänvisas till "Råd om egenvård för apoteks- och sjukvårdspersonal inom Örebro län.

Perenn allergisk rinokonjunktivit
I den mån intermittent farmakologisk behandling blir aktuell kan även här kombinationen lokal steroid - peroral antihistamin prövas. Vid mer kontinuerliga besvär remissfall.

Vid otillfredsställande effekt av behandling
Omprövning av diagnosen? Mekaniskt hinder? Rhinoskopisk undersökning, ev remiss till ÖNH-läkare. Svårt att undvika allergenexponering, utomhusarbete, besvär vid indirekt pälsdjurskontakt.? Kvalsterallergi? Lång pollensäsong? Begynnande astmatiska besvär under pollensäsongen?

Ytterligare utredning och behandling indicerad - t ex kan specifik immunoterapi bli aktuellt.

Allergenspecifik immunoterapi ASIT
Innebär att tolerans utvecklas mot aktuella allergener via subcutana injektioner i stigande dos av allergenet. Framträdande hypotes är att effekten sker redan på T-lymfocytnivå med följd att benägenheten att bilda antikroppar mot allergenet påtagligt minskar. Behandlingsresultatet blir bättre i ett icke allt för framskridet stadium (se ovan). Cirka 85 % av patienterna upplever en markant minskning av sina allergi besvär.

Behandlingstid:
Uppdoseringsfas: 7-16 veckor (beroende på antalet allergen). Injektion 1 gång/vecka
Underhållsfas: 3-4 år. Injektioner var 6-8 vecka.

Biverkningsrisken (allmänreaktioner) har minskat betydligt med förbättrad standardisering av allergenpreparaten. Av säkerhetsskäl kvarstannar dock patienten på mottagningen 30 minuter efter avslutad behandling. Studier har visat att effekten kvarstår 3-5 åt efter avslutad behandling, i många fall längre.

Sublingual immunoterapi SLIT
Grazax subling tabl är en tablett för sublingual ASIT vid gräspollenallergi. Uppstart bör skötas av allergikunnig ÖNH-läkare till mer erfarenhet nås. Uppstart sker ca 4 mån före grässäsong och rekommenderad dos är 1 tablett sublingualt

REMISSVÄGAR
De som ej blir bra på traditionell behandling sänds till allergimottagningen ÖNH-kliniken USÖ och dessa avgör om patienten eventuellt ska hyposensibiliseras. I Karlskoga området skickas dock remiss på vuxna till medicinkliniken.

SPECIALISTREMISS
Vid osäker diagnos (beträffande värdering av symtom, lokalstatus, utförd allergiutredning) eller vid otillräcklig behandlingseffekt remiss till ÖNH-läkare för vidare utredning. Om astmabesvär dominerar sänds remiss till invärtesmedicinare eller lungläkare.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 februari 2010

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Maria Wistrand