Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Sinuit och nästäppa

Vårdriktlinjer - Öron, näs - och halssjukvård

RINOSINUIT
Samlingsbegrepp för inflammation i både näsa och bihålor oavsett genes. Etiologin kan vara virus, bakterier, hyperreaktivitet etc. Nedan beskriver bakteriell genes.

AKUT PURULENT MAXILLARSINUIT
Orsak

Pneumokocker                 35%
Haemophilus influenzae   25%
Moraxella catarrhalis        10%
Övriga bakterier               15%
Okänd                              15%

Symtom och fynd
Hög diagnostiskt värde
-  Ensidig värk över käkhåla med tryck eller värk mot överkäkständer.
-  Ensidig purulent snuva. Förnimmelse av dålig lukt (kakosmi) Vargata.

Lågt diagnostiskt värde
- Huvudvärk. Tryckkänsla över näsroten. Nästäppa.
- Perkussionsömhet över sinus.

Diagnostik
- Anamnes och status med främre rinoskopi efter avsvällning (minimikrav).
Nedanstående utredning/undersökningar görs vid tillämpliga fall
- Röntgen sinus (bra undersökning som stöd för diagnosen).
- CRP har lågt diagnostiskt värde, men värde >50 talar för bakteriell genes.
- Om punktion ej utföres, odling från mellersta näsgången
- Ultraljudsundersökning av sinus (kräver vana).
- Punktion och aspiration av sekret från käkhålan.
  Aspiratet till odling.
- Om tveksam diagnos och opåverkad patient: expektans och eventuellt ny bedömning efter 1-3dygn.

Antibiotikaindikationer
- Anamnes och statusfynd med högt diagnostiskt värde enligt ovan och/eller
- röntgen med vätska eller tät bihåla (se även "specialistremiss" nedan) och/eller
- purulent sekret vid spolning alternativt positiv odling och/eller
- CRP>50

Antibiotikaval

Förstahandspreparat V-penicillin
Barn: 25 mg/kg x 3
Vuxna: 1-2g x 3 efter kroppsvikt
Vid pc-allergi
(ej anafylaxi)
Zinnat enligt Fass
Vid pc-allergi
(anafylaxi)
Vibramycin
Barn (>8år): 2 mg/kg x 1
Vuxna: 100 mg x 1

Positiv odling med luftvägspatogen ger ytterligare vägledning. 

Behandlingstid
10 dagar

Övrig terapi
Nässpray och högläge.

VID TERAPISVIKT
Överväg diagnosen. Utvidgad diagnostik enl ovan. Odling, om möjligt, efter 2 dygn utan antibiotika.

Behandling vid terapisvikt
Vid heltät käkhåla (eller vätskenivå) specialistremiss för käkspolning eller antibiotikabyte efter att odling tagits. Vid återkommande sinuiter och misstanke om hyperaktiva slemhinnor i näsan kan behandling med Nasonex prövas.

Antibiotikaval terapisvikt

Förstahandspreparat Amoxillin
Barn: 10 mg/kg x 3
Vuxna: 500 mg x 3
eller Spektramox enligt FASS
Vid pc allergi
(ej anafylaxi)
Zinnat enligt FASS
Vid pc-allergi
(anafylaxi)
Doxyferm
Barn (>8 år): 2 mg/kg x 1 
Vuxna: 100 mg x 1

Behandlingstid vid terapisvikt
7-10 dagar.

Uppföljning
Patienten kontaktar om ej bra

Specialistremiss
Vid terapisvikt enligt ovan och vid täta recidiv (>3-4/år) av purulent maxillarsinuit.

OBS!
- Noggrann diagnostik vid sinuitfrågeställning.
- Välj i första hand V-penicillin vid antibiotikabehandling.
- Verifiera bakteriologin vid terapisvikt.
- Vid tveksam diagnos avvakta och beakta möjligheten till ny bedömning inom 3 dygn.

AKUT PURULENT FRONTALSINUIT
Orsak

Som vid maxillarsinuit

Symtom och fynd
Kraftig värk i pannan. Smärtpåverkad. Dunkömhet över frontalsinus och särskilt i anslutning till botten av pannhålan medialt om ögonbrynet.

Diagnostik
Som vid maxillarsinuit. Dessa patienter skall alltid röntgenundersökas.

Behandling
Vid verifierad diagnos remiss till ÖNH-specialist.

Specialistremiss
Remiss till ÖNH-specialist

AKUT ETMOIDIT HOS BARN
Observera att etmoidalsinus nästan alltid är engagerade vid maxillarsinuit hos vuxna, men att detta ej har någon klinisk relevans i det akuta skedet. Hos förskolebarn är benväggen som skiljer etmoidalsinus från orbitan så tunn, att penetration av infektionen kan ske och en orbital abscess uppstå. Detta är anledningen till att etmoidit hos barn behandlas så aggressivt.

Orsak
Som vid maxillar sinuit.

Symtom och fynd
Purulent snuva. Ensidig svullnad och rodnad periorbitalt, särskilt medialt om ögat. Konjunktivit är den viktigaste differentialdiagnosen.

Diagnostik
Som vid maxillarsinuit

Behandling
Remiss till ÖNH-specialist

Specialistremiss
Remiss till ÖNH-specialist

NÄSTÄPPA
Många patienter söker för besvärande nästäppa. Upplevelse av nästäppa stämmer inte alltid överens med det rhinoskopiska  undersökningsfyndet.
Patienten bör undersökas med pannlampa/ nässpekulum (alt. otoskop med stor tratt) före och efter avsvällning med nässpray (t.ex. Nezeril 0.5mg/ml x 3 i vardera näsborren, vänta 10 min.)

Vissa övervägande bör göras:

1. Konstant ensidig nästäppa:

a. Septumdeviation – kan vara posttraumatisk – Op-fall ?
b. Främmande kropp – fr.a. hos barn
c. Rhinosinuit – ensidig, ev. med purulent sekretion – CT sinus ?
d. Unilateral choanalatresi ? – CT ? ev. testa med mjuk kateter.
e. Tumör (Remissfall)
   i. Näspapillom – som näspolyper, mindre glansiga
   ii. Choanal polyp – fr.a. hos yngre, även motsvarande rtg-tät käkhåla.
   iii. Malign tumör – ev. kombinerad med ensidig blodsnuva

Vid ensidiga fynd av oklar genes remiss till ÖNH-klinik för vidare handläggning !

2. Sidoväxlande nästäppa (ofta en betydande ”slemhinnekomponent”)

a. Allergisk rhinit – allergiutredning?
b. Vasomotorisk rhinit (hyperreaktiva slemhinnor) – pröva lokal steroid
c. Kombinerad anatomisk-/slemhinnekomponent t.ex.  septumdeviation + vasomotorisk rhinit. – ev remissfall

3. Bilateral nästäppa ( ofta överväger en sida)

a. Näspolypos (med rhinosinuit) – lokal steroid/ remissfall
b. Rhinitis medicamentosa (Nässpraymissbruk, lättar efter sprayning) – avvänjning, ev. remissfall
c. Atrofisk rhinit  med paradoxal nästäppa – god passage men känner ej av näsandningen troligen     p.g.a. utebliven turbulens.
- pröva NaCl sköljningar, näsolja.
d. Adenoid – hos barn – ev.  remissfall.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 februari 2010

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Maria Wistrand