Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Snarkning

Vårdriktlinjer - Öron, näs - och halssjukvård

SNARKNING OCH SÖMNAPNÉ HOS VUXNA

ORSAKER
Cirka 15 % av den vuxna befolkningen snarkar. 10 - 15 % av dessa har ett obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Snarkning beror på vibrationer i de övre luftvägarnas slemhinnor och förvärras av övervikt, trötthet, infektioner, överkänslighet, näspolyper, rökning, alkohol och vissa mediciner, till exempel sömnmedel. Variationer i den lokala anatomin såsom septumdeviation, tonsillhyperplasi, uvulahyperplasi, överskott av vävnad i mjuka gommen, förstorad tunga och bettanomalier kan medverka.

BEHANDLING
-  konservativ med försök att undanröja faktorer som förvärrar besvären
-  framskjutande av underkäken med apnéskena
-  CPAP- eller BiPAP- behandling varvid patienten utrustas med apparatur för övertrycksandning.
-  kirurgisk i syfte att undanröja lokala hinder i övre luftvägarna

HANDLÄGGNING
Konservativ behandling kan i första hand provas. Om detta inte löser problemen ska remiss skrivas till Lungmedicinska kliniken, USÖ. Där genomförs då en klinisk undersökning samt en nattlig sömnregistrering i samarbete med Sömnenheten vid Neurokliniken. Patienter med grava besvär bedöms gemensamt av lungläkare och ÖNH-läkare. Svårbedömda fall diskuteras på särskild rond. Lungmedicinska kliniken har enligt landstingsbeslut rätten att, vid sömnapnésyndrom eller medicinskt störande snarkning, ordinera CPAP, BiPAP eller apnéskena såsom sjukvårdande behandling. Om det senare är aktuellt skriver ansvarig lungmedicinare remiss till Avdelningen för Bettfysiologi vid Centrum för Specialisttandvård i Örebro.

De flesta av de patienter som ej har ett sömnapnésyndrom eller grav snarkning remitteras tillbaka till remittenten. Om snarkningen ändå är besvärande och skäl finns att misstänka hinder i övre luftvägarna kan patienten remitteras till ÖNH-mottagning för bedömning. Patienten kan också remitteras till Avdelningen för Bettfysiologi för utprovning av apnéskena. Patienten får då betala hela kostnaden för skenan själv.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 20 januari 2010

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Maria Wistrand