Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tonsillit-faryngit

Vårdriktlinjer - Öron, näs - och halssjukvård

ORSAK
betahemolytiska streptokocker, vanligtvis grupp A (GAS), Epstein-Barr-virus (EBV, mononukleos), adenovirus, influenza virus, RS-virus, parainfluenza virus mfl virus.

GAS utgör etiologin hos 20-40% av de som söker för halsont på vårdcentral. GAS är vanligast i åldern 3-15 år. Adenovirus vanligast i förskoleåldern. Grupp C och G streptokocker orsakar ibland tonsillit, vanligen representerar de dock endast bärarskap.

SYMTOM OCH FYND
Inget enskilt symtom stödjer GAS som etiologi. Vid typisk GAS infektion förekommer de s.k. Centorkriterierna d,v,s, feber Mer än/lika med 38,5 grader, ömmande käkvinkeladeniter, beläggningar på tonsillerna samt frånvaro av hosta.
Andra kliniska symtom och fynd som kan tyda på GAS-infektion är snabbt insjuknande, kraftiga svalgsmärtor, petekier i gommen, röd svullen uvula, smultrontunga, circumoral blekhet, munvinkelragader, scarlatiniformt utslag, impetigo, paronykier samt GAS i omgivningen. OBS ovanligt med GAS för 2 års ålder. Purulent snuva kan vara streptokockmanifestation hos små barn.   

Fynd som talar för mononukleos är generell lymfkörtelförstoring, splenomegali samt grötigt

DIAGNOSTIK
Att på kliniska grunder ställa diagnosen streptokockinfektion är svårt. Träffsäkerheten ligger runt 50%. Det är därför viktigt med bakteriell diagnostik genom svalgodling eller snabbtest (StrepA).  StrepA test har cirka 80% sensitivitet vid akuta symtom. Risk för "falskt positivt" StrepA test föreligger upp till 14 dagar efter avslutad behandling.

Provtagning skall endast göras när klinisk misstanke finns  om akut GAS infektion eller vid epidemiologisk utredning (se nedan). I det senare fallet med konventionell svalgodling.

CRP har ingen plats i diagnostiken av streptokocker, då ett flertal andra agens ger samma eller högre värden än GAS.

Mononukleos kan bekräftas med Monospot eller motsvarande analys. Observera att negativt prov ej utesluter sjukdomen, detta gäller framförallt barn. "Lymogra" med övervägande lymfocyter liksom förhöjda transaminaser stödjer diagnosen.

Bärarskap för GAS är vanligast i åldrar under 15 år och kan uppgå till 20-30%. Hos äldre ett par procent. Bärare sannolikt vanligare sommartid. Ovanligt att bärarskap övergår i akut infektion.

BEHANDLING
Streptokocktonsillit är en självbegränsande sjukdom på cirka 7 dagar. Med antibiotika minskas sjukdomsdurationen cirka 1 dag. Behandlingsindikation endast vid positivt odlingsfynd hos patienten med typiska symtom

Förstahandsprep Kåvepenin
Barn: 12,5 mg/kg x 3,
Vuxna: 0,8-1 g x 3
Vid Pc-allergi
(ej anafylaxi)
Cefadroxil
Barn: 15 mg/kg x 3,
Vuxna: 500 mg x 3
Vid Pc-allergi
(anafylaxi)
Dalacin
Barn: 5 mg/kg x 3,
Vuxna: 150 mg x 3

Behandlingstid
10 dagar.

RECIDIV
Kontrollera att kuren tagits i hela 10 dagar (10-40% slutar i förtid). Epidemiologisk utredning vid behov. Om asymtomatiska bärare i familjen, överväg behandling. Överväg antibiotikabyte till Dalacin eller Cefadroxil.

UPPFÖLJNING
Ej motiverad i normalfallet.

SPECIALISTREMISS
Remiss till ÖNH-klinik vid recidiverande tonsilliter (3-4/år under 2 års tid och odlings/test positiva). Före remiss pröva Dalacin alt. Cefamox. Peritonsilliter remitteras efter andra episoden.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 20 januari 2010

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Maria Wistrand