Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Instruktion för ambulanspersonal

Instruktion för ambulanspersonal vid hantering av dödsfall utanför sjukhus

 

 1. Skall återupplivning startas? Om ja, se behandlingsplan för HLR.
 2. Om nej, skall patient som avlidit av trauma, samt vid dödsfall på offentlig plats, i huvudsak transporteras till sjukhus. Detta gäller även patienter som avlider i hemmet under permission från sjukhuset.
 3. Övriga dödsfall, samt dödsfall där brott/suicid misstänks ska handläggas av primärvård/polis i enlighet med nedanstående punkter:
 • Tillkalla DL-läkare via USÖ: s växel. Dagtid, när vårdcentralerna är öppna, kopplas samtalet till den vårdcentral som patienten är knuten till. Jourtid och helger ansvarar DL-bakjouren för denna verksamhet.
 • Försök att upprätta en direktkontakt med jouren, för att i ett så tidigt skede som möjligt ge en lägesbeskrivning. Kontakten uppnås genom att ambulanspersonalen väntar kvar i telefonen medan jouren sökes. Vid misstänkt brott/suicid, eller om DL-jouren vill tillkalla polis till platsen, kan värdefull tid sparas om ambulanspersonalen larmar polisen via SOS-Alarm. Polis skall även tillkallas när den avlidnes identitet ej går att fastställa.
 • Vid misstänkt brott/suicid bör personalen så sparsamt som möjligt röra sig i rummet kring den avlidne och inget får flyttas i rummet. Spärra om möjligt av kring patienten.
 • Ambulanspersonalen stannar normalt på platsen tills personal från Primärvården anlänt. Undantag är andra prioriterade insatser, polis har anlänt och inväntar DL-jouren, eller att man kommit överens med anhöriga och DL-jour om att man kan lämna platsen.
 • Ambulansjournal skall alltid upprättas och överlämnas/lämnas kvar till DL-jouren. Namnet på jourhavande läkare som kontaktats skall finnas noterat.
 • DL-jouren skall snarast infinna sig på platsen för dödsfallet (dock ej alltid möjligt inom tidigare rekommenderade 30 min). Under väntetiden tar ambulanspersonalen hand om eventuella anhöriga, samt informerar om vad som kommer att hända, och vilka rutiner som gäller.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOFS 1996:29, ansvarar Distriktsläkaren för att bl.a. nedanstående åtgärder blir utförda vid dödsfall utanför sjukhuset.

För att underlätta förfarandet på platsen kan det i vissa fall dock vara lämpligt att ambulanspersonalen påbörjar viss informationsinsamling, enligt nedan:

Följande åtgärder kan om det är lämpligt, åtgärdas av ambulanspersonalen för att underlätta för DL-jouren:

 • Fastställa patientidentitet, och ID-märka patienten med märkband runt handleden. På ambulansjournalen skall, namn och funktion på den person som identifierat patienten noteras. Om identifikationen skett via id/körkort skall detta noteras.
 • Dokumentera händelseförlopp, anamnes, läkemedel, sjukvårdskontakter och tid för dödsfallet. Notera även eventuella anmärkningsvärda iakttagelser från platsen.
 • Ta reda på uppgifter om andra eventuella anhöriga, samt rapportera till jouren om dessa har hunnit blivit underättade.
 • Tillkalla begravningsbyrå enligt principen att anhörigas önskemål om företag skall respekteras. Om anhöriga ej har speciella önskemål om begravningsbyrå, skall begravningsbyrå tillkallas via USÖ: s växel. I det fallet kommer den begravningsbyrå som har visningsjour på USÖ till platsen.
 • I enstaka fall kan det bli aktuellt att transportera den avlidne till USÖ:s patologavdelning, trots att det normalt borde ha handlagts av DL-jouren på plats. Detta sker dock endast efter att överenskommelse skett i förväg. Dagtid vardagar kontaktar ambulansen patologavdelningen direkt. Under jourtid tas kontakt med AKM, som kontaktar vaktmästaren för upplåsning av Patologen. Det är DL-jourens uppgift att därefter konstatera dödsfallet på plats. Eventuella visningar av den avlidne utförs av jourhavande begravningsbyrå. Glöm inte att skriva ambulansjournal och lämna det vid den avlidne.
 • I de fall patientidentitet är fastställd, skall patienten ID-märkas. Kan säker identitet inte fastställas, skall patienten märkas med reservnummer från AKM. Detta nummer skall noteras på ambulansjournalen samt meddelas till DL-jouren via direktkontakt. Uppgifter om anhöriga, om dom är underättade samt informerade om vart den avlidne förts, är i dessa fall viktiga att notera i journalen.
 • Eventuell oenighet kring en enskild handläggning, skall aldrig diskuteras på plats med anhöriga närvarande. Då Distriktsläkaren har ansvaret för denna typ av fall, skall ambulanspersonalen utföra uppdraget i enlighet med DL-jourens direktiv. Om oenighet förekommit rapporteras detta via avvikelserapport till respektive chef.
   


DOKUMENTFAKTA
Gäller för: Akutkliniken USÖ, primärvården i Örebro och södra länsdelen
Arbetsgrupp: Äke Gustavsson, ambulanssjukvården, Inger Nordin-Olsson, samordnande distriktsöverläkare,  Primärvården södra länsdelen
Skriven: januari 2004
Reviderad:
Godkänd: 2004.
Godkänd av: Lars Rylander
Gäller från och med 040201
Nästa revision:


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 september 2015

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Sven Röstlund