Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hälta och coxitis simplex

Vårdriktlinjer - barnsjukdomar

HÄLTA OCH COXITIS SIMPLEX

Det är vanligt att barn plötsligt inte vill gå och signalerar smärta.

TRAUMA
Handläggning efter art och grad av trauma.

UTAN MISSTANKE OM TRAUMA
Symptom från ryggen
· Osteomyelit? Discit? Maligna sjukdomar?
· Vidare utredning med röntgen skelettscint, hematologi kan vara motiverat. Remiss till barnläkare.

Symptom från ena benet
· Svullnad, rodnad, blåmärken?
· Undersök fotled, knäled, höftled i nämnd ordning.

Symptom i fotled/knäled
· Reaktiv arthrit? Septisk arthrit? Osteomyelit? RA? Mb Schlatter?
· Om afebrilitet och opåverkat allmäntillstånd, neg CRP och om tillståndet varat mer än 12 timmar kan i regel infektiös skelettsjukdom uteslutas. Vid kort anamnes – ny utvärdering.

Symptom från höft
Coxitis simplex
Vanligast, men är en uteslutningsdiagnos! 2-12 år, vanligast vid 3-6 år. Oftare pojkar än flickor. Tillståndet är ett ospecifikt inflammatoriskt retningstillstånd i höftleden. Ibland föregånget av infektion. Smärtan kan vara allt ifrån lindrig till mycket uttalad och man finner alltid smärta och ev rörelseinskränkning vid rotation i höftleden. I svåra fall även vid extension och flexion.

Utredning med temp, CRP. Om anamnes och status talar för coxitis simplex behöver inte röntgen eller ultraljud utföras, men vid tveksamhet var frikostig med remiss. Ultraljud höft kan möjligen verifiera en höftåkomma där anamnes och status inte gett klart besked.

Remiss vid svårare fall, akut remiss till barnläkare, ev även konsultera ortoped.

Behandling konservativ, exspekterande, paracetamol vid behov, avlastning så länge barnet inte själv vill gå.

Uppföljning: Föräldrarna tar kontakt om barnet får feber eller inte är bra efter en vecka.

Septisk arthrit? Osteomyelit?
Förhöjd CRP, leukocytos, feber, allmänpåverkan. Akut till barnläkare.

Mb Perthes?
Remiss till barnläkare vid upprepade episoder med ont i höften eller anamnes mer än en vecka.

Epifyseolys?
Akut insättande svåra höftsmärtor hos prepubertal, ofta litet överviktig pojke. Röntgen. Akut remiss till ortoped.

Växtvärk
Inte ovanligt hos både pojkar och flickor mellan (2) 4-8 år med smärta, värk diffust i nedre extremiteterna. Oftast när barnet lagt sig. Kan vakna nattetid pga värk, avklingar ofta relativt omgående spontant eller efter att barnet masserats, ej hälta. Om kvarstående besvär efter flera månader måste utredning göras, i första hand med röntgen. Om det trots normal röntgen föreligger tveksamhet – remiss barnläkare. Diff-diagnoser då osteit, osteom, benigna och maligna tumörer men även smärta som utlöses från ländryggen måste uteslutas.

Typiskt för växtvärk är att besvären varierar, oftast kommer nattetid och att besvären är bilaterala eller ensidigt växlande.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 20 augusti 2015

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Sven Röstlund