Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Allehanda Smitta

Smittskydd & Vårdhygiens informationsblad med aktuell information inom smittskyddsområdet. Utkommer fyra gånger per år.

2020

Nr 2 Covid-19, Influensasäsongen 2019-2020, TBE
Nr 1 Årsstatistik 2019, covid19


2019

Nr 4 Antiviraler, Pneumokocker, Cryptosporidium,
Harpest, HIV
Nr 3 Influensa, Harpest, TBE, VRE, HIV, Kikhosta,
HPV, Ebola
Nr 2 Hepatit A, Yersinia, Psittacos, Rota, Mässling,
Ebola, Ny info om webben, Sprutbytesmottagning
Nr 1 Årsstatistik 2018


2018

Nr 4 Kikhosta, Influensa, RS
Nr 3 EHEC, Brucellos, TBE, Hepatit A, Influensa
Nr 2 Influensa, VRE, difteri, PNSP, Salmonella,
Hepatit-A, Mässling, Ebola, TBE-vaccin
Nr 1 Årsstatistik 2017

2017

Nr 4 Influensa, faecesdiagnostik
Nr 3 Influensa, Campylobackter, Borrelia
Nr 2 Yersinia, Influensa, STI, TBE, Antibiotika
Nr 1 Årsstatistik 2016


2016

Nr 4 Influensa, Strama, Campylobacter
Nr 3 Influensa, TBE, Kikhosta, Campylobacter,
Antrax
Nr 2 Influensa, Calici, Zika, MRB
Nr 1 Årsstatistik 2015


2015

Nr 4 Influensa, pneumokock, flykting, salmonella,
hiv, strama
Nr 3 Influensa, SmiNet, Hiv, MERS, Flyktingar
Nr 2 Klamydia, Mässlingen, Influensa, Strama,
Tuberkulos, Utomlandssjukvård
Nr 1 Årsstatistik 2014


2014

Nr 4 Influensa, Ebola, Klamydia, Kikhosta
Nr 3 Kikhosta, Influensa, Ebola, Giardia
Nr 2 Influensa, Calici, Listeria, Vattenutbrott, MRSA,
Mässlingen, Klamydia, EHEC
Nr 1 Årsstatistik 2013


2013

Nr 4 Influensa, Gonorré, Mjältbrand, Klamydia,
Tuberkulos, Polio
Nr 3 Influensa, Strama, Tarmsmitta, Mecka
Nr 2 Mässlingen, Strama, TBE, Coronavirus
Nr 1 Årsstatistik 2012

2012

Nr 4 Influensakoll, hiv 30 år, klamydia och
gonorre, antibiotika, hygien, klädregler
Nr 2/3 Influensa, meningokocker, Strama, ESBL
Nr 1 Årsstatistik 2011


2011

Nr 3/4 Influensa, Antrax, Difteri, Strama
Nr 2 STRAMA, Mässlingen, EHEC
Nr 1 Årsstatistik 2010


2010

Nr 4 Influensa, Cryptosporidier, Antibiotika
Nr 3 Influensa, centraliserad smittspårning
Nr 2 Multiresistenta bakterier
Nr 1 Årsstatistik 2009


2009

Nr 3/4 Pandemi
Nr 2 Influensa A/H1N1, Klamydia, Antibiotika
Nr 1 Årsstatistik 2008


2008

Nr 4 Förskoleprojekt, Klamydia, Gc, Stickskador
Nr 3 Influensa, Hepatit C, Calici
Nr 2 Mässlingen, VRE, Pnemokocker
Nr 1 Årsstatistik 2007


2007

Nr 4 Pnemokock, Klamydia, Vårdhygien, Influensa,
Hepatit C
Nr 3 Influensa, Klamydia, Smittspårning, Tuberkulos
Nr 2 ESBL, MRSA, Klamydia, Hepatit C
Nr 1 Årsstatistik 2006


2006

Nr 4 Klamydia, Påssjuka, Influensa
Nr 3 Klamydia, MRSA
Nr 2 Influensa, MRSA, Campylobacter
Nr 1 Årsstatistik 2005, SmiNet2

 

2005

Nr 4  Influensa, RS, Kikhosta, Calici, SmiNet2
Nr 2/3 MRSA, Influensa, SmiNet2
Nr 1 Årsstatistik 2004


2004

Nr 4 Kikhosta, Influensa, Tularemi 
Nr 3 Hepatit B, Tularemi, Influensa
Nr 2 Ny Smittskyddslag 1 juli 2004, Klamydia,
Tularemi, Influensa
Nr 1 Årsstatistik 2003


2003

Nr 4 Influensa, Calici, MRSA, Hepatit B
Nr 3 Influensa, MRSA.Calici, Tularemi, Ny bok
Nr 2 Calici, Influensa, MRSA, SARS
Nr 1 Årsstatistik 2002


2002

Nr 4 Influensa,Calici, MRSA, MPR
Nr 3 Influensa, Mässlingen, MRSA, Klamydia
Nr 2 Fästingbett, Impetigo, MRSA, Klamydia, mm
Nr 1 Årsstatistik 2001


2001

Nr 4 Influensa, Hepatit B, Vaccin, Calici, MRSA
Nr 3 Influensavacc, MRSA
Nr 2 Klamydia, Campylobacter
Nr 1 Årsstatistik 2000


2000

Nr 4 Tularemi, Influensa
Nr 3 Klamydia, Influensa
Nr 2 MRSA, Calici, Klamydia
Nr 1 Årsstatistik 1999, Mässlingen

 
  
 

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 juni 2020

Innehållsansvarig: Gunlög Rasmussen

Publicerad av Anne Lennell