Coronavirus SARS-CoV-2 Information till vårdgivare

Samlingssida för vårdgivare med information om det nya coronaviruset (SARS CoV-2) och covid-19. Riktlinjer uppdateras fortlöpande och är i överrensstämmelse med Folkhälsomyndighetens nationella riktlinje.

2020-04-01 uppdaterad version av provtagnings-rekommendation.

2020-03-30 "Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg" ersätter tidigare versioner av handläggning av misstänkta fall av covid-19 samt  handläggning av bekräftade fall av covid-19. 

2020-03-10 ny riskbedömning från Folkhälsomyndigheten.

Handläggning av patient
med misstänkt/bekräftad
covid-19
Vårdhygien, skyddsut-rustning & transport

  

 

Informationsmaterial
Hur smittar det nya corona-
viruset (SARS-CoV-2)?

 

  

Bakgrund, coronapandemin Provtagning

  

  


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 april 2020

Innehållsansvarig: Gunlög Rasmussen

Publicerad av Ulrika Friberg