Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19

Du får den här informationen för att du nyligen träffat en person med covid-19. Du kan då vara utsatt för smitta. Det innebär att det finns en risk att du blir sjuk. För att minska risken att smitta sprids vidare till andra är det viktigt att du träffar så få personer som möjligt under en period och tar prov skyndsamt om du får symtom som kan stämma med covid-19. För dig som är hushållskontakt finns särskilda förhållningsregler, se längre ned på sidan.

Vad ska jag göra nu?

Under inkubationstiden, det vill säga 14 dagar räknat från den dag du senast kan ha blivit utsatt för smitta gäller följande även om du känner dig frisk:

 • Var uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden.
 • Begränsa antalet människor du träffar utanför det egna hushållet och håll avstånd till dem du träffar. Covid-19 kan smitta även strax innan man börjar känna sig sjuk.
 • Arbeta hemifrån om du kan.
 • Studera hemifrån om du går på högskola, universitet eller liknande om du kan. Symtomfria barn och ungdomar kan gå till förskola eller skola.
 • Avstå från fritidsaktiviteter som innebär nära kontakt med andra, t.ex. idrottsträning.
 • Avstå från att resa med kollektivtrafik om du inte måste, undvik rusningstid.
 • Arbetar du inom sjukvård eller äldreomsorg bör du informera din närmsta chef om att du kan vara utsatt för smitta.

Behöver jag provta mig?
Om du får symtom, även lindriga, ska du snarast ta prov för covid-19 och sedan stanna hemma i väntan på provsvar. Läs mer om hur du bokar tid för PCR-test på 1177.se. Det kostar inget att ta ett prov.
Så länge du är symtomfri behöver du inte ta prov om du inte fått särskilda instruktioner av läkare eller smittspårare. För hushållskontakter till ett bekräftat fall gäller särskilda instruktioner, se nedan.

Vad gäller om jag redan har haft covid-19?
Om du tidigare, inom sex månader, har haft konstaterad covid-19-infektion bekräftad genom antingen positivt PCR-prov eller antikroppstest gäller inte dessa instruktioner. Får du symtom ska du däremot vara hemma tills du blir frisk.

Information och förhållningsregler till hushållskontakter

Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Därför gäller särskilda förhållningsregler till hushållskontakter. Som hushållskontakt räknas du som delat boende med den smittade någon gång under den smittsamma fasen. Förhållningsregler ges av den smittades behandlande läkare och gäller i minst 7 dagar räknat från den dag personen som har covid-19 blev provtagen.
För förhållningsregler och information till hushållskontakt, se smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. I korthet gäller detta:

Förhållningsregler för hushållskontakter som är vuxna eller går på gymnasiet
 • Du ska inte gå till arbetsplats, gymnasieskola, högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Arbete hemifrån och distansundervisning går bra. Om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Intyg skrivs av behandlande läkare.
 • Du ska ta ett PCR-prov 5-7 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov, det gäller även om du inte har några symtom. Du måste invänta svaret innan du går tillbaka till arbete/studier. Läs mer om hur du bokar tid för PCR-test på 1177.se. Det kostar inget att ta ett prov.
 • Du måste berätta om att du är hushållskontakt till en person med covid-19 om du har kontakt med personal i vård och omsorg inklusive hemtjänst.
 • Du ska inte träffa andra personer än de som bor i hushållet.

För övrigt gäller samma instruktioner till hushållskontakter som till andra närkontakter under hela inkubationstiden, dvs under 14 dagar  räknat från den dag personen som har covid-19 blev provtagen. Du ska fortsätta att vara uppmärksam  på symtom även om PCR-provet är negativt och provta dig igen om du får symtom, träffa så få personer som möjligt utanför det egna hushållet, fortsätta arbeta/studera  hemifrån om du kan, avstå från fritidsaktiviteter och avstå från att resa med kollektivtrafik om du inte måste.

Förhållningsregler för hushållskontakter som är barn
Barn som är symtomfria och som bor i hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola eller gymnasiesärskola, men ska undvika aktiviteter utanför förskola och skola. Om vårdnadshavare har möjlighet att ha förskolebarn hemma i situation där någon i hushållet har covid-19, är det dock att föredra.

Vårdnadshavare som är sjuka ska bara lämna eller hämta barn om det kan ske utan risk att andra smittas. Det innebär att vårdnadshavare inte ska följa med barnet in i förskolans/skolans lokaler utan lämning ska ske utomhus. Barn får resa med allmänna kommunikationsmedel för att ta sig till och från skola.

Fakta om covid-19

Hur lång är inkubationstiden?
Tiden från det att man smittats till man blir sjuk (inkubationstiden) är mellan 2 till 14 dagar, vanligast är 5 dagar.

Vilka symtom är vanliga vid covid-19?
Feber, förkylningssymtom (såsom snuva, hosta och halsont), förlust av lukt och smak, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär och diarré. De flesta får en lindrig sjukdom med milda symtom, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver sjukhusvård.

Hur smittar coronavirus?

Covid-19 smittar genom så kallad dropp- och kontaktsmitta. När en person nyser eller hostar bildas smittsamma droppar i luften. Då kan den som står nära bli smittad. När dropparna fallit ner på ytor eller föremål kan smitta föras vidare därifrån, oftast via händerna.

Allmänt förebyggande åtgärder som gäller alla

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • Håll avstånd till andra
 • Hosta och nys i armvecket

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 november 2020

Innehållsansvarig: Gunlög Rasmussen

Publicerad av Anne Lennell