Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Pneumokockvaccination,
för vårdgivare

Risken att drabbas av pneumokockinfektion är ökad hos äldre personer (> 65 år) och hos yngre personer som har vissa kroniska sjukdomar eller nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Det finns två varianter av pneumokockvaccin:
 
Polysackaridvaccin, som innehåller antigen från pneumokockbakteriens kapsel (Pneumovax). Pneumovax innehåller kapselmaterial från 23 olika pneumokockserotyper

Konjugatvaccin som innehåller kapselantigen bundet till ett protein som förbättrar immunstimuleringen (Prevenar13). Prevenar13 innehåller kapselmaterial från 13 serotyper.

Vilket vaccin som ges beror på ålder och eventuellt underliggande sjukdomar.

1) Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom eller svåra komplikationer och som rekommenderas vaccination med Prevenar13 följt av Pneumovax

 • Anatomisk eller funktionell avsaknad av mjälte
 • Nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation,  hematologisk cancer, sicklecellsanemi, immunsuppressiv behandling tex TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika.
 • Organtransplantation
 • Cochleaimplantat
 • Likvorläckage
 • Lungcancer
 • Cystisk fibros

Pneumovax ges tidigast 2 månader efter Prevenar13. För personer som har genomgått stamcellstransplantation rekommenderas särskilt vaccinationsschema. Person som rekommenderas både Prevenar13 + Pneumovax men som tidigare fått Pneumovax kan erbjudas en dos Prevenar13 tidigast ett år efter Pneumovax.

2) Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom och som rekommenderas vaccination med Pneumovax:

 • Personer 65 år och äldre
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, tex vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt*
 • Diabetes mellitus

Flera av riskgrupperna är heterogena och man kan behöva göra en individuell bedömning om vaccination ska erbjudas.
* För person med grav njursvikt eller dialys gäller särskilt vaccinationsschema.

3) Grupper med ökad risk för pneumokockinfektion där vaccination med  Pneumovax kan övervägas efter individuell bedömning:

 • Svetsare som utsätts för toxisk rök
 • Personer med alkohol-eller drogmissbruk 
 • Rökare

Vaccination med Pneumovax kan med fördel erbjudas och ges i samband med influensavaccination.

Revaccination (booster)

Efter 5 - 7 år kan en boosterdos med Pneumovax rekommenderas till individer med avsaknad av mjälte samt kan övervägas till individer med mycket hög risk för pneumokocksjukdom enligt ovan.  Evidens for ytterligare vaccination saknas då så kallad hyporespons (sämre antikroppssvar) är typisk efter upprepad vaccination med polysackaridvaccin. Behovet av revaccination med Prevenar13 är ännu inte klarlagt.

Kostnad

 • Grupp 1) Vaccinationen bekostas i allmänhet av behandlande klinik.
 • Grupp 2 och 3) Pneumovax är subventionerat och kostar 250 kr. Nytt beslut kring kostnad kommer att tas inför 2021.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 31 augusti 2020

Innehållsansvarig: Gunlög Rasmussen

Publicerad av Anne Lennell