Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rättigheter och regler

Som patient ska du känna trygghet och förtroende i dina kontakter med hälso- och sjukvården. Vården ska vara sakkunnig och omsorgsfull och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

  • Din medverkan i din vård är viktig. Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med dig.
  • Du ska få information som är anpassad just för dig om ditt hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.
  • Du ska få information om vårdgarantin och om möjligheten att välja vårdgivare.
  • Du ska få information om resultatet av undersökningar och behandlingar.
  • Du ska få veta hur du kan förebygga sjukdom eller skada.
  • Habilitering och rehabilitering ska planeras i samverkan med dig.
  • Du har rätt att tacka nej till vård som erbjuds. Du behöver inte lägga in dig på sjukhus om du inte själv vill. Du har rätt att lämna sjukhuset när du vill. För person som vårdas med stöd av tvångslagstiftning gäller andra regler.
  • Ställ frågor och nöj dig inte förrän du fått ett svar som du förstår. Om du inte kan svenska eller om du är döv, hörsel- eller talskadad har du rätt till tolk.
  • Vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada har du i vissa fall rätt till en ny medicinsk bedömning – en undersökning av en annan läkare än den du tidigare besökt.

Hälso- och sjukvårdslagen är grunden för sjukvårdens verksamhet. Enligt lagen ska målet för verksamheten vara god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde. Den som har det största behovet ska ges företräde i vården. Patientlagen syftar till att stärka och tydliggöra din ställning som patient.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 januari 2019

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Gabriel Stenström