Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

e-hälsa

e-hälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som går ut på att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle. Syftet är att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

Detta innebär användning av informations- och kommunikationsteknik för att möta behoven för invånare och vårdpersonal i vårdande och sjukdomsförebyggande syfte.

Syftet med e-hälsa är:

  • ökad delaktighet och ökat medbestämmande
  • ökad samverkan kring IT-stöd av gemensamt intresse 
  • ökat erfarenhetsutbyte och bättre kvalitetsuppföljning

Gemensam strategi för Nationell e-hälsa

En nationell IT-strategi togs fram 2006 på uppdrag av Socialdepartementet. Den reviderades 2010 och fick namnet Nationell eHälsa. Tanken är att staten, landstingen och regionerna, kommunerna och övriga vårdgivare ska tillämpa strategin.

Inera - landsting och regioner i samverkan för e-hälsa

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma eHälsaarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Inera styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna.

Region Örebro läns arbete med e-hälsa

Inom Region Örebro län arbetar vi med e-hälsa inom flera områden. Det förekommer ett flertal olika förstudier och projekt som är kopplat till olika vårdsystem och verksamheter.

I dialog och samverkan mellan länets kommuner och Region Örebro har ett regionalt program för eHälsa för 2014-2018 utformats.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 april 2016

Innehållsansvarig: Ulrika Landström

Publicerad av Ulrika Stenberg

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/ehalsa