Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Historik

Sjukstugan 1928

Doktor Wiman var under lång tid ensam läkare vid Sjukstugan på Kungsvägen i Karlskoga.

När Centrallasarettets platsantal i Örebro under 1930-talet blev för litet, påbörjades planerna att tillgodose allmänhetens krav på högkvalificerad vård i Karlskoga, i först hand som avlastning åt de kirurgiska och medicinska vårdavdelningarna i Örebro.

Lasarett av Karlskogas storlek hade tills nu endast en chefsläkare, som var ansvarig för all sjukvård. Nu blev kraven på en specialisering allt högre. Den dåvarande Sjukvårdsberedningen begärde därför att till lasarettstjänsten få rekrytera en läkare med kirurgmeriter och planeringen för 68 kirurgiska vårdplatser, och till dessa kopplade 15 BB-platser, påbörjades. Detta räknade man med skulle tillgodose det akuta behoven.

Karlskoga lasarett 1942
Den 31 augusti 1942 togs den först patienten emot i det nybyggda lasarettet vid Degerforsvägen i Karlskoga. Det var en kvinna som strax därefter förlöstes. Planeringen fortsatte för en tillbyggnad av en vårdavdelning med internmedicinska vårdplatser och den 10 juni 1947 öppnade en vårdavdelning om 34 vårdplatser och ett par veckor senare ytterligare 34 vårdplatser.

Nya specialister rekryteras 
Vid starten 1942 fanns kirurg och klinisk laborator som kunsult. 1945 tillkom öronläkare som konsult, 1946 röntgenolog och intenist, 1949 barn- och öronläkare som konsulter samt 1951 en specialistutbildad obsteriker och gynekolog. 

Lasarettet växer
Sjukhuset byggdes successivt ut och 1951 hade lasarettet 234 vårdplatser.

1960 var nästa nybyggnad färdig, som innehöll 100 platser för långtidsvård.

Under de följande åren tillkom konsulterande läkare inom öron, - barn- och ögonspecialiteterna.

1971 drabbades den dåvarande sjukhusdirektören Olle Thollander av diskbråck och behövde opereras av en ortoped. Han vände sig till Örebro och blev opererad av Bohdan Skobowytsh. De båda började diskutera en framtida ortopedisk verksamhet i Karlskoga för att förbättra tillgängligheten, men även för att minska väntetiderna till Örebro. 

Lasarettet behövde moderniseras och 1972 var det klart för inflyttning i den nyare delen av lasarettet. Fler specialiteter tillkom, däribland ortopedin, som efter mycket diskussioner fick en egen vårdavdelning, klar för inflyttning 1978.

Utvecklingens och effektiviseringarnas tid
I mitten av 1980-talet kom hoten om nedskärningar på grund av stora budgetöverskridanden. Antalet vårdplatser minskade kraftigt.

I mitten av 1990-talet var det dags igen. Verksamheten skulle reduceras med ca 20 %. Detta kunde ske utan att vårt uppdrag påverkades nämnvärt tack vare moderna operations- och behandlingsmetoder, som inte krävde så långa vårdtider som tidigare. Personalen drabbades dock av omfattande uppsägningar. En sammanslagning med sjukhuset i Kristinehamn var aktuell men blev inte verkställd.

1992-2008 drev Karlskoga lasarett ca 90 sjukhemsplatser åt Karlskoga kommun på entreprenad.

2001 upphörde sjukhuset i Kristinehamn som akutsjukhus och många patienter från östra Värmland söker nu vård hos oss. Antalet vårdplatser ökade åter och lokalerna anpassades till dagens behov. Idag har lasarettet ca 130 vårdplatser. Dessutom finns en modern dialysmottagning med 14 platser och en modernt utrustad intensivvårdsavdelning med 6 vårdplatser.

Personalutveckling
1942 var antalet anställda 68, varav tre var läkare och en konsult vid laboratoriet. Idag har Karlskoga lasaretts förvaltning ca 730 anställda, varav drygt 80 är läkare.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 januari 2015

Innehållsansvarig: Viktoria Cassersten

Publicerad av Viktoria Cassersten