Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Positiv utdelning av gemensamt arbete vid operationsavdelningen i Karlskoga

Fräscht, välkomnande och en positiv gemenskap. Den känslan genomsyrar hela operationsavdelningen vid Karlskoga lasarett. Personalen som rör sig i korridorerna, på salarna och i fikarummet ger samma bild. Här finns en bra sammanhållning och en stark framtidstro.

Det har under en tid varit ett svårt bemanningsläge vid operation i Karlskoga. Under det senaste året har antalet operationssjuksköterskor minskat med 7 stycken. Det har gjort att de har gått med absolut minimistyrka för att klara uppdraget med både elektiva och akuta patienter dygnets alla timmar.

Ylva Sars är till vardags biträdande verksamhetschef för ortopediska kliniken men har nu klivit in som tf avdelningschef för operationsavdelningen vid Karlskoga lasarett.

- Jag blev ombedd att gå in som avdelningschef när den förra chefen gick vidare till ett nytt uppdrag. Jag är själv inte operationssjuksköterska, det ger mig möjlighet lägga hela min tid på det förändringsarbete vi ha påbörjat här. Den dagliga driften har jag fullt förtroende för att mina två sektionsledare sköter, säger Ylva Sars.

Satsar på operationsavdelningen


Att behålla de medarbetare som arbetar kvar är prioriterat. För att klara det började de att arbeta med arbetsmiljön, sammanhållningen i arbetsgruppen och att öka arbetsglädjen.

- Det har också varit svårt att förstå varför man bildande länskliniker. Jag bjöd in verksamhetschefer och nyckelpersoner som är knutna till verksamheten, tillsammans pratade vi om bakgrunden till förändringen och det blev väldigt tydligt att alla vill satsa på operationsavdelningen här på Karlskoga lasarett.

Rätt person gör rätt saker


En del förändringar har gjorts, bland annat har önskeschemat bytts ut mot ett vanligt traditionellt schema, vilket gjorde det lättare att fördela turer jämnt mellan de medarbetare som finns. Att använda resurser på ett bra sätt har också varit något alla arbetat med, rätt person ska göra rätt saker. Det var även ett arbete med kompetensväxling igång på avdelningen.

- Vi har en fantastisk personal i sterilcentralen som börjat arbeta på ett nytt sätt för att avlasta operationspersonalen, bland annat genom att plocka instrument inför morgondagens operationer. Vi ser också att det inte alltid behöver vara två operationssköterskor vid en operation, utan många gånger går det utmärkt att en undersköterska passar på salen. Våra två receptionister har tagit över en del arbetsuppgifter från operationspersonalen, exempelvis att fylla på förråden ute på avdelningen. Vi använder också vårdnära service mycket.

Flera ställer upp och tar extrapass


Möjliga lösningar med bemanningen togs upp i handlingsplanen. De ordinarie medarbetarna arbetar en hel del extra men det räckte ändå inte till. En tänkbar lösning skulle kunna vara att ta in hyrpersonal för en period. En annan lösning var att skicka ut en förfrågan till operationssjuksköterskor inom regionen att ta extrapass vid operation i Karlskoga.

- Vi har pratat mycket om vilka fördelar och nackdelar det finns med dessa lösningar. Vi kom fram till att vi har gjort allt vi kan nu, och för att kunna lösa bemanningssituationen framöver behöver vi hjälp. Det är många som hörsammat vår förfrågan om att ta extrapass här, några kommer också att vara här en lite längre period.

För att kunna ta emot extrapersonal på ett bra sätt har den ordinarie operationspersonalen förändrat sitt schema. De som kommer extra ska alltid i möjligaste mån, ha en van operationssköterska att arbeta tillsammans med.

- Vi har en operationssköterska här just nu, Gunnar Hagström som vanligtvis arbetar på vårdhygien. Han kommer att vara här några dagar per vecka under våren och i sommar ska han vara här en längre period.

- Det är fantastiskt roligt att kunna få möjligheten att arbeta på en annan arbetsplats än sin vanliga. Det finns alltid något nytt att lära sig, säger Gunnar Hagström.

Operationssjuksköterskor från Skåne


En annan lite mer ovanlig lösning är att de startat en egen "bemanningspool" med operationssköterskor från Skåne. För tillfället finns åtta timanställda operationssköterskor som åker till Karlskoga för att arbeta.

- Den första sköterskan har snart gått sin första vecka här hos oss. Det är en så älskvärd människa. Hon verkar trivas utmärkt här och mina medarbetare stormtrivs med henne. Det känns jätteroligt. Som det ser ut nu tror jag inte vi kommer att behöva ta hjälp av bemanningsföretag, vilket är fantastiskt, säger Ylva Sars.
Med den låga bemanning som varit har man successivt sedan årsskiftet tvingats stänga ner salar till två salar/dag mån-torsdag, men from v 17 öppnar vi återigen upp till 3-4 salar/dag måndag-torsdag.

- Att det är möjligt beror på att alla ställer upp så helhjärtat, alla som kommer hit och tar extrapass och naturligtvis alla som arbetar här och ställer upp till hundra procent. Mitt långsiktiga mål är att vi ska kunna öppna alla våra sex operationssalar 2020.

Det har varit ett gemensamt arbete för både Ylva som är chef och för alla medarbetare att komma så här långt. Genom personliga samtal och möten där alla får möjlighet att lämna åsikter och idéer har operationsavdelningen i Karlskoga skapat en arbetsplats där medarbetarna trivs.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 april 2019

Innehållsansvarig: Åsa Öberg

Publicerad av Ebba Elfstrand