Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Venöst centrum tilldelas årets kvalitetspris

Den 28 februari anordnades årets kvalitetsseminarium för regionens västra sjukvårdsområde på Karlskoga lasarett. Där korades vinnaren av kvalitetspriset som i år gick till venöst centrum. Den nya verksamheten livsstilsmottagningen fick motta ett hedersomnämnande för sitt sätt att skapa en verksamhet för en utsatt patientgrupp.

På venöst centrum har all länets verksamhet för utredning, bedömning och åtgärd av åderbråck koncentrerats. Under 2018 har mottagningen genomfört ett omfattande förbättringsarbete där de bland annat lyckats förkorta väntetiderna och utöka tillgängligheten, att få rätt patientgrupper att remitteras till mottagningen, att öka mervärdet för patienterna, att kostnadseffektivisera verksamheten genom nya moderna behandlingsmetoder och utveckla personalens arbetsmiljö.

- Stockholm here we come!, tjoar personalen på venöst centrum. För prispengarna ska vi åka på ett studiebesök för att bli ännu bättre!

- Jag är så stolt över medarbetarna! "Det löser vi" har verkligen blivit som ett mantra på mottagningen vilket säger en hel del, säger Märtha Lundkvist, verksamhetschef specialistmottagningarna.

Juryns motivering – venöst centrum

Med ihärdigt arbete och olika angreppssätt genom organisationsförändringar har venöst centrum skapat en kostnadseffektiv verksamhet med patienten i fokus. Venöst centrum har genom sitt förbättringsarbete lyckats sprida kunskap om den egna verksamheten och visat att patienter med bensår är en prioriterad målgrupp. Genom nytänkande evidens- och kunskapsbaserat arbetssätt tar venöst centrum sin verksamhet mot utveckling av nya operationsmetoder när det gäller åderbråckskirurgi. Samtliga bedömningskriterier är uppfyllda.

Hedersomnämnande till livsstilsmottagningen

Livsstilsmottagningen startade under 2017 och ansökte om kvalitetspriset för uppbyggnaden av densamma. Fokus har från start varit att utveckla behandlingsmetoder för patienter med lätt till måttlig psykisk ohälsa och med otillräcklig fysisk aktivitet, med syfte att förbättra patienternas levnadsvanor och hälsa.

- Så roligt! För mig är det en förmån att få jobba med och hjälpa mina patienter. Jag älskar mitt jobb!, säger Susanne Jansson, livsstilsmottagningen.

Juryns motivering – livsstilsmottagningen

Ett lysande exempel på att skapa/bygga upp en verksamhet för en utsatt patientgrupp. Projektet ger möjlighet till en bestående livsstilsförändring för deltagarna. Tydliga mätbara mål och utvärderingar samt bra resultat har lett till att verksamheten kan utvidgas med nya grupper under 2019.

Fyra välkvalificerade bidrag

Fyra välkvalificerade bidrag har kommit in och bedömts utifrån fastställda bedömningskriterier, som bland annat består av relation till organisationens mål, att förbättringsarbetet skapat positiva konsekvenser för patienter, närstående, medarbetare eller studerande, att arbetet går att utvärdera och att det präglas av ett nytänkande.

Utöver venöst centrum och livsstilsmottagningen kom bidragen från MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning) och KTC (klinisk träningscentrum). MAVA har infört utskrivningssamordnare, vilket bland annat förbättrat planeringen för utskrivningen av multisjuka patienter och samarbetet med berörda kommuner samt skapat bättre arbetsmiljö för avdelningens sjuksköterskor och frigjort mer tid för den medicinska omvårdnaden. KTC har implementerat ett nytt sätt att träna hjärt-lungräddning för att öka kvaliteten på detsamma.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 1 mars 2019

Innehållsansvarig: Lisa Lilja

Publicerad av Lisa Lilja