Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Verksamhet och vision

Karlskoga lasarett huvudentre

Region Örebro läns vision
Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
 
Region Örebro läns värdegrund
Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person.

Karlskoga lasaretts vision
Lasarettet delar Region Örebro läns vision och värdegrund med följande tillägg:

Karlskoga lasarett ska vid varje tidpunkt vara ett väl fungerande lasarett!

Karlskoga lasaretts verksamhet skall bedrivas med så god kvalitet och hög effektivitet att lasarettet är det naturliga valet för närområdet vid såväl akut som planerad hälso- och sjukvård.

Vården erbjuds utifrån en humanitär och etisk grund. Verksamheten utgår från patienternas behov och syftar till bästa möjliga patientnytta och kostnadseffektivitet.

Verksamheten bedrivs utifrån bästa möjliga tillgängliga vetenskapliga underlag och kompetens samt med ett stort inslag av utveckling som bygger på alla medarbetares engagemang och delaktighet. Karlskoga lasarett skall alltid upplevas som en bra arbetsplats, där medarbetarna trivs och som man gärna rekommenderar andra att arbeta vid.

Verksamhetens syfte
Karlskoga lasarett skall dygnet runt erbjuda hälso- och sjukvård med god kvalitet och akutberedskap till alla, som är i behov av basal vård, och som väljer att söka vård vid lasarettet så att de får bot, lindring eller tröst. 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 september 2018

Innehållsansvarig: Lisa Lilja

Publicerad av Lisa Lilja