Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Om Region Örebro län

Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro har gått samman i en ny organisation: Region Örebro län. Arbetet med att utveckla Örebroregionen ska nu bli ännu mer offensivt och effektivt.

Örebro län har i dag mycket som är bra: ett centralt läge i Sverige, många starka företag, en expansiv huvudort i Örebro, attraktiva småkommuner, universitetssjukvård och ett universitet som växer.
Men hur ska länet utvecklas?

Region Örebro län ska tillsammans med kommuner, myndigheter, universitetet, näringslivet och föreningslivet ta fram en strategi för att utveckla länet.

Genom nya Region Örebro län får du som bor i länet större inflytande och insyn i hur regionen styrs. Du är med och bestämmer vilka som ska leda arbetet i regionen. Det gör du på valdagen vart fjärde år, när du väljer de politiker som ska sitta i regionfullmäktige. Det är fullmäktige som fattar beslut om hälso- och sjukvård, forskning, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur, kompetensförsörjning, utvecklingen av vår sociala välfärd och andra viktiga områden för dig och din framtid.

Region Örebro län – för oss tillsammans.

 

Vision och värdegrund

Visionen är utgångspunkten för all vår verksamhet. Det pågår ett arbete med att slutföra framtagandet av en gemensam vision och värdegrund för Region Örebro län. Tills dess att den nya gemensamma visionen och värdegrunden är beslutad utgår vi från den som finns i dag.

Före detta Örebro läns landstings vision lyder:

Hälsa och livkraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling.

Värdegrunden, som utgår från visionen, lyder:

  • Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa.
  • Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.
  • Vi finns nära medborgarna under hela livet.
  • Vi ser behoven hos varje person.

Tidigare Regionförbundet i Örebros vision är:

Vår handlingskraft i nutid bygger regionens framtid.

Visionen visar färdriktningen och det framtida önskvärda läget för Region Örebro län, och värdegrunden ger de tydliga värderingar som ska genomsyra vårt arbete. Tillsammans stärker de vår gemensamma identitet och visar hur chefer och medarbetare ska förhålla sig till varandra och till länsinvånarna.  


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 april 2018

Innehållsansvarig: Marjetta Leijonhufvud

Publicerad av Therése Boman