Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hållbar utveckling inom Region Örebro län

 Illustration med olika personer och olika miljöer

Region Örebro län vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Vi vill skapa välfärd och livskvalitet när vi bedriver vår verksamhet, samtidigt som vi säkerställer kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Mål och strategier

Mål för vårt interna hållbarhetsarbete finns huvudsakligen i Program för hållbar utveckling 2017-2020. Programmet anger övergripande mål, inriktningsmål och strategier som Region Örebro län har inom området hållbar utveckling för programperioden 2017-2020. Programmet är också ett svar på hur regionen tar sig an Agenda 2030 (FN:s globala hållbarhetsmål) och andra nationella mål inom folkhälsa och miljö.

Programmets fem fokusområden är:

  • Organisationskultur och arbetssätt 
  • Social stabilitet, god hälsa och lika villkor 
  • Minskad sårbarhet, klimatpåverkan och fossilberoende
  • Miljöpåverkan 
  • Upphandling och inköp

Hur arbetar vi?

Våra arbetssätt ska skapa ömsesidigt värde och goda synergieffekter för människor, miljö och ekonomi – inte ett perspektiv i taget, utan alla tre samtidigt.

Ett exempel på vårt hållbarhetsarbete är att vi är diplomerad Fairtrade region.

Det interna hållbarhetsarbetet drivs i linjen, det vill säga chefen för olika verksamheter ansvarar för att arbeta mot uppsatta mål och följa rutiner och riktlinjer inom hållbarhetsområdet. Region Örebro län har också en central stab för hållbar utveckling och inom vissa sakområden finns även funktioner inom respektive förvaltning.

Kontakta oss gärna om du har frågor om Region Örebro läns hållbarhetsarbete.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 23 maj 2019

Innehållsansvarig: Anna Jakobsson

Publicerad av Maja Blom

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/hallbarhetsarbete