Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hälso- och sjukvård med klinisk forskning

Hälso- och sjukvården är en dominerande del av Region Örebro läns uppdrag.

Vårdcentraler och annan primärvård

Vårdcentralerna är basen i länets hälso- och sjukvård. Det är dit du i första hand ska vända dig om du blir sjuk. På vårdcentralerna finns också barnhälsovård och mödrahälsovård.

I Örebro län finns 29 vårdcentraler, 25 av dessa är offentligt drivna. Örebro län har infört Hälsoval, det innebär att du fritt kan välja vårdcentral i hela Örebro län.

Inom primärvården finns också ungdomsmottagningar och Asyl- och invandrarhälsa på flera ställen i länet. 

Länsövergripande hälso- och sjukvård

Inom Hälso- och sjukvården finns fem områden som är länsomfattande, vilket betyder att vårdområdet är gemensamt styrt men finns tillgänglig på flera platser i länet.

Inom den somatiska specialistvården är följande områden länsomfattande: Medicin och rehabilitering, Opererande och onkologi, samt Thorax, kärl och diagnostik. Områdena Psykiatri och Habilitering och hjälpmedel är också länsövergripande.

Regionens tre sjukhus

Sjukhusen svarar för den specialistvård som behövs vid till exempel en operation eller en behandling.

I Region Örebro län finns tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett.

Alla sjukhusen har akutmottagningar som är öppna dygnet runt.

Klinisk patientnära forskning

Den medicinska forskningen har hög prioritet inom Region Örebro län. Vår forskning byggs upp tillsammans med Örebro universitet för att utveckla universitetssjukvården.

Forskningen är framför allt inriktad på det kliniskt patientnära och omfattar allt från folkhälsoproblem som diabetes och cancer till laborativ metodutveckling. Läs mer om forskning här.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 februari 2019

Innehållsansvarig: Webbredaktionen

Publicerad av Carl Olsson