Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Företagshälsa och tolkförmedling

Förvaltningen för företagshälsa och tolkförmedling har två verksamheter, dels företagshälsovård och dels språktolkning. Förvaltningen bedriver verksamhet gemensamt för Region Örebro län, Kumla kommun och del av Örebro kommun. En politisk nämnd kallad Den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård och tolk och översättarservice har det övergripande ansvaret för verksamheten.Regionhälsan/Företagshälsovården
 har ca 35 anställda och ett 15-tal underleverantörer. Verksamheten är lokalmässigt stationerad på Fredsgatan 27 i Örebro, Magasinsgatan 4 i Kumla, Casselgatan 6 i Laxå, Bergöös väg 6 i Hallsberg och vid sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg. Samverkan sker mellan enheterna för att vid speciella insatser kunna erbjuda rätt kompetens. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2008 med specifikation för svensk företagshälsovård. Här finns en film som beskriver vad företagshälsovård innebär. 


Tolk- och översättarservice
tillhandahåller tolk- och översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk saknas så att möjlighet till kommunikation, integration och informationsutbyte kan tryggas för alla länsinvånare.

Verksamheten styrs av Förvaltningslagen 8 § som säger att man vid myndighetsutövning bör anlita tolk då man har att göra med någon som inte talar svenska. Rätten till tolk regleras även i Hälso- och sjukvårdslagen § 2, Socialtjänstlagen 1 § och Rättegångsbalken 5 kap 6 §.

Tolk- och översättarservice har sju anställda administratörer som förmedlar tolk- och översättnings uppdrag till mer än 300 tolkar och översättare. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt verksamhetsledningssystemet FR2000. Verksamheten är lokalmässigt stationerad på Klostergatan15 i Örebro.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 14 september 2016

Innehållsansvarig: Lars Olof Johansson

Publicerad av Lars Olof Johansson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/lh

Förvaltningens adresser:

Förvaltningsledning och kansli

Förvaltningschef: 
Johanna Tångring
Biträdande förvaltningschef:
Lars-OLav Litens
Ekonom: Linda Larserö
Besöksadress: Fredsgatan 27A, Örebro

Regionhälsans mottagningar:

Örebro-enheten
Besöksadress: Fredsgatan 27A, Örebro   
 
Karlskoga-enheten
Besöksadress: Lasarettsområdet, Lasarettsvägen, Karlskoga
  
Lindesbergs-enheten
Besöksadress: Lasarettsområdet, Sanatoriegränd, Lindesberg

Kumla-enheten 
Besöksadress: Magasinsgatan 4, Kumla

Laxå-enheten
Besöksadress: Casselgatan 6, Laxå

Hallsbergs-enheten
Besöksadress: Bergöös väg 6, Hallsberg

Telefon till förvaltningsledning och samtliga enheter:
019-602 70 00 vxl
019-602 77 00, länsreception
Telefax:019-602 65 81
Postadress till förvaltningsledning och samtliga företags-hälsovårdsenheter:
Box 1613,
701 16  Örebro

Tolk- och översättarservice

Verksamhetschef:
Caroline Balkstedt

Besöksadress:
Klostergatan 23, Örebro
Telefon: 019-602 31 55
Öppettider: Måndag-fredag, 08.00-17.00

Postadress: Box 1613,
701 16  Örebro