Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Förvaltningen företagshälsa och tolkförmedling

Förvaltningen består av två verksamheter: Regionhälsan samt Tolk- och översättarservice.
Förvaltningens uppdrag är att tillhandahålla företagshälsovård och tolk- och översättarservice, till de anslutna kundorganisationerna. Förvaltningen bidrar till att skapa förutsättningar för gott arbetsmiljöarbete samt underlättar kommunikation där gemensamt språk saknas.
Förvaltningen erbjuder sina resurser till Region Örebro län och Örebro kommun samt till Hallsbergs-, Kumla-, Laxå-, Lekebergs-, Lindesbergs- och Ljusnarsbergs kommun.

Regionhälsan
 har ca 35 anställda och ett 15-tal underleverantörer. Verksamheten är lokalmässigt stationerad på Fredsgatan 27a i Örebro, Magasinsgatan 4 i Kumla, Casselgatan 6 i Laxå, Östra storgatan 13 i Hallsberg och vid sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg. Samverkan sker mellan enheterna för att vid speciella insatser kunna erbjuda rätt kompetens. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2015 med specifikation för svensk företagshälsovård. 

Tolk- och översättarservice
tillhandahåller tolk- och översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk saknas så att möjlighet till kommunikation, integration och informationsutbyte kan tryggas för alla länsinvånare.

Verksamheten styrs av Förvaltningslagen 13 § som säger att man vid myndighetsutövning ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt, när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska. Rätten till tolk regleras även i Hälso- och sjukvårdslagen § 2, Socialtjänstlagen 1 § och Rättegångsbalken 5 kap 6 §.

Tolk- och översättarservice har 14 anställda administratörer som förmedlar tolk- och översättningsuppdrag till mer än 300 tolkar och översättare som tillsammans behärskar 85 språk. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt verksamhetsledningssystemet FR2000.

Politisk samverkan
Förvaltningen leds av en gemensam politisk nämnd  där Region Örebro län är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens organisation.
Den gemensamma nämnden har många fördelar och den huvudsakliga och övergripande målsättningen är att skapa en företagshälsa samt en språk tolkverksamhet som nu och framåt ger bästa möjliga stöd för att motverka  språkbarriärer samt stärka ett uthålligt och hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom områdena integration, hälsa och arbetsmiljö.

Från 2019-01-01 finns ett reviderat samverkansavtal upprättat mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun  och Lekebergs kommun. Region Örebro län ska genom sin förvaltning ha ansvaret för att bereda och verkställa nämndens beslut, samt planera och administrera den verksamhet som nämnden har ansvar för.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 mars 2019

Innehållsansvarig: Johanna Tångring

Publicerad av Sara Ridderheed

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/lh

Förvaltningens adresser:

Förvaltningsledning och kansli

Förvaltningschef:
Johanna Tångring,
019-602 65 18
Ekonom:
Linda Larserö,
019-602 65 77

Regionhälsan, företagshälsa
Verksamhetschef:
Anna Bürger Sjödin,
019-602 65 04

Besöksadress:
Fredsgatan 27A, Örebro
Telefon: 019-602 77 00Tolk- och översättarservice
Verksamhetschef:
Caroline Balkstedt

Besöksadress:
Klostergatan 23, Örebro
Telefon: 019-602 31 55


Postadress:
Box 1613,
701 16  Örebro