Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regionarkivet

Bild på huset och entrén till Regionarkivet.


Rätt handlingar ska sparas för framtiden på ett säkert och riktigt sätt. Det är Regionarkivets uppgift att se till detta. Vi planerar för vilka handlingar från idag som ska sparas för framtiden och vårdar det arkivmaterial som lämnas till oss.

Bevara, vårda och tillhandahålla

Regionarkivet tar emot, bevarar, vårdar och tillhandahåller Region Örebro läns äldre handlingar. Med det menas de handlingar som inte längre behövs ute i verksamheterna, till exempel inaktuella patientjournaler, protokoll och betyg.

Landstingen bildades 1863 och Regionarkivet förvarar huvudsakligen handlingar från starten fram till idag. Handlingarna kommer från Region Örebro läns alla verksamheter som till exempel fullmäktige- och styrelseprotokoll, sjukhus, skolor, sanatorier, vårdhem, provinsialläkare och vårdcentraler. Totalt i våra arkivdepåer förvaras ungefär 11 500 hyllmeter handlingar.

Förteckning över arkiv som är arkiverade på Regionarkivet

Tillsyn, rådgivning och utbildning

Regionarkivet arbetar för en god arkivhantering inom Region Örebro län genom att ge råd och stöd i arkivfrågor, göra gallringsutredningar, bereda dokumenthanteringsplaner och göra tillsynsbesök hos Region Örebro läns förvaltningar.

Ett myndighetsuppdrag

Regionarkivet arbetar på uppdrag av arkivmyndighet och är organiserad under Regionstyrelsen. Uppdraget består i att bidra till att Region Örebro läns dokumenthantering fungerar på ett effektivt och regelrätt sätt.

När du vill läsa en allmän handling

Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar och det kan finnas många anledningar till att vilja ta del av handlingar som förvaras hos Regionarkivet. Du kanske behöver en kopia på ditt betyg från en skola som drivs av regionorganisationen, eller du vill titta på din gamla BVC-journal. Du kanske vill läsa protokoll eller beslut som tagits inom Region Örebro län. Du kan också vara forskare som vill begära ut handlingar för såväl medicinsk forskning som historisk forskning.
 
För att begära ut en handling från Regionarkivet vänder du dig till Regionarkivets expedition. Till höger finns kontaktuppgifter och telefontider. Vi ser gärna att du tar kontakt via telefon eller e-post innan besök så att vi kan förbereda de handlingar du är intresserad av.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 april 2017

Innehållsansvarig: Anna Ekström

Publicerad av Eva Lundberg

Kontakt

 

Regionarkivets expedition
Telefontider:
måndag-fredag kl. 9–16
lunchstängt kl. 12–13

Telefon: 019-602 73 53
Besök efter överenskommelse

E-post: Regionarkivet

Postadress:
Regionservice, Regionarkivet
Box 1613, 701 16 Örebro

Besöksadress:
Södra Grev Rosengatan 15, Örebro

Arkivchef:
Anna Ekström
Telefon: 019-602 73 88

Läs mer om Offentlighetsprincipen