Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Område Fastigheter

Fastigheter består av ca. 120 personer som tillgodoser all verksamhet i Region Örebro län med lokaler - allt från sjukhus till skollokaler.

Område Fastigheter är en del av Regionservice och ansvarar för förvaltning, byggnation och drift av Region Örebro läns fastigheter (ca 500 000 m²).

Område Fastigheters huvuduppgift är att vårda Region Örebro läns eget fastighetsbestånd och att se till att lokalerna är funktionella och ändamålsenliga. Det gör vi genom verksamhets- och teknikanpassning av befintliga lokaler eller skapandet av nya lokaler/byggnader. Huvuddelen av våra lokaler finns inom länets tre sjukhus med mycket hög teknisk komplexitet.

Vi arbetar nära våra hyresgäster som har höga krav på driftsäkerhet, samband, funktionalitet och flöden i sina lokaler.

Område Fastigheter har ca 120 medarbetare inom fastighetsförvaltning, byggprojekt och fastighetsdrift. Vi har en bra blandning mellan yngre och mer erfarna medarbetare och mellan kvinnor och män. Våra medarbetare är drivna, engagerade och har hög teknisk kompetens. Hos oss möter du människor som hjälper varandra och vi har en god sammanhållning.
Bild på certifika Bureau Veritas

I den största delen av fastigheterna bedriver regionorganisationen egen verksamhet som sjukhus, vårdcentraler och skolor. Viss uthyrning sker också till externa hyresgäster.

Sedan den 3 juni 2010 är Fastigheters integrerade ledningssystem certifierat inom områdena Kvalitet (ISO 9001:2008), Miljö (ISO 14001:2004) och Arbetsmiljö (OHSAS 18001:2007)

Fastighetsförvaltningsavdelningen

har utvecklats till en renodlad förvaltningsorganisation där kvalitet, ekonomi och miljö prioriteras med kunden i fokus.

Region Örebro läns konsthandläggare arbetar med att köpa in konstverk, hänga, inventera och vårda regionorganisationens konst. Detta för att göra miljöerna så trevliga som möjligt för dem som vistas i Region Örebro läns olika lokaler. Målet är att konstverken ska nå ut till människor med varierande bakgrund, smak, värderingar och livssituationer.

Byggprojekt

Avdelningarna som hanterar våra byggprojekt är ByggledningEl- och VVS-teknik och Lokalplanering med lokalplanerare, skyltansvarig, inredningsansvarig, utrustningsansvarig och flyttkoordinator - totalt 30 personer. De har tillsammans den unika kompetens som behövs för att kunna planera och bygga fastigheter som ska vara speciellt utformade för vård och omsorg. 

Driftavdelningen
Driftavdelningen om totalt ca 80 personer ansvarar för den dagliga driften  av  region-organisationens fastigheter i hela Örebro län. De fem driftgrupperna täcker hela länet och utgår från Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Det finns dessutom en separat driftgrupp som ansvarar för de fastigheter som inte tillhör sjukhusen.

Parkgruppen är en grupp inom driftavdelningen som ansvarar för allt från planering av mark till skötsel och underhåll av parkområden. De har hand om planteringar, trädsättningar och grönytor.  Även snöröjningen vid Region Örebro läns fastigheter sköts av parkgruppen.

Intresserad av upphandlingsinformation?

Det finns möjlighet att titta på och ladda ner förfrågningsunderlag till pågående upphandlingar via Region Örebro läns Upphandlingsavdelning

Har Du frågor gällande en specifik upphandling kontaktar du Fastigheters kontaktperson för den aktuella upphandlingen. 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 juni 2019

Innehållsansvarig: Torbjörn Sjölander

Publicerad av Anna Norgren

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/fastighet

Kontakt

Besöksadress

Södra Grev Rosengatan 25, Örebro

Fastighetschef
Torbjörn Sjölander
019-602 73 00

Avdelningschef Drift

Håkan Ohlsson
019-602 72 72

Parkchef

Katarina Ahlgren
070-288 71 90

Konsthandläggare
Karin Jarlborg
019-602 71 64
070-668 71 64

Kristin Rapp
019-602 71 64
070-668 71 64

Paul Gräs