Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IT

Tre personer tittat på en dator i sjukhusmiljö.

IT ansvarar för att samordna och leda IT-utvecklingen inom Region Örebro län.

Vi arbetar med allt från systemförvaltning av ett stort antal IT-system, till utveckling av vår IT-infrastruktur som bl.a. består av mera än 12 000 datorer, 500 servrar och ett av länets största trådlösa nätverk.

Vår verksamhet präglas av ständig utveckling och vi ligger långt framme både tekniskt och metodmässigt, även om vår strävan är att hålla oss till väl beprövade tekniker. Då våra lösningar bokstavligen ofta är livsviktiga blir också kraven på tillgänglighet och säkerhet därefter.

IT blir allt viktigare i vården och vi tror att den utvecklingen kommer att fortsätta, något som gör att det är mycket intressant att arbeta med IT i vården.

Arbeta hos oss

Hos oss finns möjlighet att arbeta inom många olika IT-områden, inte sällan i framkant och dessutom att över tid växla mellan olika områden och roller och därmed utvecklas.

Bland våra yrkeskategorier finns till exempel verksamhetsnära och tekniska systemförvaltare, projektledare, systemut- vecklare samt tekniker och specialister inom IT. Gemensamt för våra roller är att vi ställer höga krav på kvalitets- och säkerhetsmedvetenhet samt ett intresse för hur teknik kan hjälpa Region Örebro läns verksamheter att fungera väl och utvecklas.

Vi rekryterar ett antal personer varje år och beroende på roll kan det både vara aktuellt med personer med såväl kortare som längre erfarenhet från våra områden.

Vi arbetar ofta nära våra kunder och samverkar nationellt och regionalt mellan Regioner och Landsting. Vi har en kompetensmässigt och tekniskt stark IT-organisation och vår strävan är att ligga långt framme både lokalt, regionalt och nationellt. Den nationella utvecklingen inom IT i vården samordnas via CeHis, Center för eHälsa i samverkan, där vi bidrar med engagemang i olika former.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 april 2019

Innehållsansvarig: Åsa Andersson

Publicerad av Johan Lindqvist

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/it

Kontakt

Område IT

Regionservice
Box 1613
701 16  ÖREBRO
019-602 70 00 vxl

Områdeschef

IT
Åsa Andersson

Avdelningschef Drift och teknik

Jan Artursson

Avdelningschef Innovation och verksamhetsutveckling

Marie Fredne

Avdelningschef Stödsystem

Marie Fredne (tf)

Avdelningschef Systemutveckling

Petter Eriksson

Avdelning vårdsystem

Jan Wennerlund