Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Upphandling

Förberedelse inför upphandling. Två perosner samtalar.

 

Upphandling inom Region Örebro län är indelade i olika ansvarsområden:

  • Varor och tjänster - alla varor och tjänster som inte preciseras nedan sköter Upphandlingsavdelningen 
  • Förbrukningsmaterial - upphandling sker gemensamt med andra landsting och regioner genom den sk. Varuförsörjningen
  • Medicinteknisk utrustning - hela processen från behovsanalys till driftsättning sköts av Medicinsk Teknik

Information om upphandlingar inom Region Örebro län

Annonserade upphandlingar finns att söka i OPIC. Där finns det möjlighet att kostnadsfritt titta och/eller ladda ner förfrågningsunderlag till pågående upphandlingar.

I OPIC kan man se vilka annonseringar som är:
- pågående
- avbrutna
- avslutade
- kompletterade

Annonsering av upphandlingar

Alla upphandlingar över tröskelvärdet annonseras via OPIC, i Europeiska gemenskapens officiella tidning (EGT), samt vid behov i lokal-/fackpressen. Upphandlingar under tröskelvärdet annonseras via OPIC samt vid behov i lokal-/fackpressen.

Som leverantör bevakar du själv när anbudsförfrågan kommer ut i respektive medium.

Anbudshandlingar erhålls i första hand via OPIC. Om tekniska fel/problem uppstår vid användning av OPIC-tjänsten kan underlag erhållas via e-post (PDF-fil, word- alt. excelfiler) eller via traditionellt pappersformat.

Viktigt att tänka på när du lämnar anbud till oss:
- Läs noga igenom förfrågningsunderlag och bilagor.
- Följ förfrågningsunderlag och bilagor.
- Besvara alla punkter klart och tydligt.
- Se till att uppfylla samtliga ska-krav. Anbud som inte uppfyller ska-kraven kan inte tas upp till prövning.
- Sänd in alla begärda uppgifter samt ifyllda svarsbilagor.
- Hur och när anbudet ska avges framgår av respektive förfrågningsunderlag.  

Krav på miljö och socialt ansvarstagande

Genom Region Örebro läns miljöpolicy, miljö- och hållbarhetsprogram, miljöstyrningsrådets kriterier samt den nationella uppförandekoden, beaktas i varje upphandling krav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande.

Mer information om Region Örebro läns miljöarbete.

Mer information om uppförandekoden.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 16 september 2016

Innehållsansvarig: Markus Liljenroth

Publicerad av Heidi Dahlén

Aktuella upphandlingar

Kontakt

Region Örebro län 
Upphandlingsavdelning

Besöksadress

Fabriksgatan 22, 6 vån
E-post: Upphandlingsavdelningen

Postadress

Region Örebro län
Upphandlingsavdelningen
Box 1613
701 16 ÖREBRO

Avdelningschef

Markus Liljenroth
Upphandlingschef
Tfn: 019-602 72 02

Medicinsk Teknik

Besöksadress

Universitetssjukhuset
701 85 ÖREBRO 
Tfn: 019-602 13 02  
Fax: 019-611 11 29
E-post: Medicinsk Teknik

Verksamhetschef

Hans-Olof Carlsén
Områdeschef
Tfn: 019-602 21 05