Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kamerabevakning

Region Örebro län kamerabevakar ett antal ytor i sina verksamheter. Kameror finns uppsatta bland annat på Universitetssjukhusets område, Lindesbergs lasarett, Karlskoga lasarett samt Folktandvården.

Bildupptagning utförs i olika utrymmen, till exempel entréer, kulvert, allmänna korridorer och väntrum. Besökare, personal och andra som rör sig i dessa utrymmen berörs av bildupptagningen.

Region Örebro län lagrar inte uppgifterna under längre tid än vad som framgår i tillståndsbeslut och som är nödvändigt med hänsyn till att upprätthålla säkerheten samt att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet.

Rättslig grund

Region Örebro län bedriver en verksamhet av allmänt intresse och är styrd av lagar och förordningar.

Syftet med kamerabevakning

  • Den skapar en trygg och säker miljö för patienter, personal, närstående och övriga besökare som vistas i någon av Region Örebro läns lokaler genom att i tid kunna förebygga, förhindra eller upptäcka säkerhets- och ordningsstörningar och olyckor.
  • Om ett brott begåtts ska möjlighet finnas att bistå polisen med utredningsmaterial i form av inspelningar från bevakningskamerorna.
  • En annan viktig funktion med kamerabevakningen är att kunna hitta patienter som gått vilse.

Dina rättigheter

Dina rättigheter som registrerad framgår av EU:s dataskyddsförordning, till exempel rätt att få information om behandling av personuppgifter, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen. Region Örebro län kommer utifrån en begäran pröva om det enligt gällande lagstiftning är möjligt att tillgodose ditt önskemål.

Om du som besökare eller anställd har frågor kring kamerabevakning kan du kontakta oss på mejl.

Synpunkter och mer information

Region Örebro län är personuppgiftsansvarig för behandlingen och kan kontaktas via post:
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro
eller via telefon: 019-602 10 00.

Du har också alltid rätt att inlämna klagomål till Datainspektionen. Du kan kontakta Datainspektionen via e-post, telefon eller post, se kontaktuppgifter till Datainspektionen

Datainspektionens webbplats hittar du mer information om kamerabevakning.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 december 2019

Innehållsansvarig: Agata Cierzniak

Publicerad av Jenny Yttermalm

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/kamerabevakning

Kontakt

Du kan kontakta Region Örebro läns dataskyddsombud om du är missnöjd med Region Örebro läns behandling av dina personuppgifter.
Kontakta dataskyddsombudet via e-post