Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lägesbild corona 17 april – film (teckenspråkstolkad)

Region Örebro läns lägesrapportering kring corona.

Se inspelningen från Region Örebro läns lägesbild av coronasituationen i länet. Filmen är teckenspråkstolkad.

  • Antalet bekräftade fall: 564
  • Antalet inlagda på sjukhus: 66
  • Antal som ligger på intensivvårdsavdelning: 19
  • Antal avlidna: 30

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
Antalet bekräftade fall ligger sedan några dagar tillbaka på en platå. Vi ser inte längre en tydlig ökning uppåt.
Antal intensivvårdade är 19.
Av de 30 som avlidit i länet har 18 varit inom äldrevård eller hemsjukvård och 12 på sjukhus.
Av de provtagningsfall som varit positiva har majoriteten varit i Örebro, nästan 200 konstaterade fall. I Lindesberg och Karlskoga finns 15-30 fall per kommun. Övriga kommuner i länet har enstaka konstaterade fall.
Smittfri är man 2 dygn efter att symtomen upphört. Den som har torrhosta kvar efter en infektion men alla andra symtom är borta sedan 2 dygn och det har gått minst 7 dagar sedan insjuknande är också smittfri.
Vänta inte för länge med att söka vård, oavsett om det är för coronasmitta eller andra sjukdomar. Vården har kapacitet att ta hand om de som söker vård.
Fortsätt att följ rekommendationerna för att begränsa smittspridning: tvätta händerna ofta, stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd, res inte i onödan, besöksförbud på boenden och personer över 70 begränsar sina kontakter.

Claes-Mårten Ingberg, chefläkare
Regionen fortsätter att utöka antalet platser för covidpatienter på vårdavdelningar och intensivvårdsplatser, samt stärker resurserna med personal och skyddsutrustning.
Fokus den senaste perioden har legat på covidsjukdomen. Det är färre som söker med andra sjukdomar. Det är viktigt att komma ihåg att det finns resurser för att ta emot patienter med andra sjukdomar. Avstå inte att söka vård för att vara rädd att bli smittad eller av rädsla att belasta sjukvården Patienter kan alltid nå sjukvården via 1177.se eller via sin vårdcentral.
Akutmottagningens entré har flyttat sedan torsdag morgon. Numera ska patienter som söker sig till akutmottagningen i Örebro gå in via den nybyggda ambulanshallen. Den finns längs Södra Grev Rosengatan (gatan som går längs hela sjukhusområdet) i det nybyggda H-huset. Man ska med andra ord inte gå in via tälten utanför akutmottagningen utan via den nybyggda ambulanshallen.

Katrin Eriksson, områdeschef väster
Omställningsarbetet i sjukvårdsområde Väster innebär att man sedan flera veckor har styrt om flöden av den planerade vården och främst arbetar med akuta flöden. Covidpatienter finns både på vårdavdelning och på intensivvårdsplatser i Karlskoga.
Ett resultat av omställningen är att man jobbar med mobilt team, palliativt team och i nära samarbete medicinskt ansvarig sjuksköterska inom kommunerna i den västra länsdelen.

Anna Jakobsson, hållberhetschef
Det pågår sedan flera veckor informationsinsatser för att nå de grupper som inte har svenska som sitt första språk. Det har främst handlat om de svensk-somaliska och svensk-arabiska grupperna. Vi kunde tidigt konstatera smitta i de grupperna och var oroliga att de inte nåtts av information i tillräcklig omfattning.
Informationsinsatserna omfattar översättningar, bildstöd och muntliga insatser. Smittskyddsläkaren var tidigt i Vivalla i Örebro och höll informationsmöten. Dessa möten filmades av publiken och delades i olika sammanhang. Möten har även hållits i fler bostadsområden i Örebro, samt i Lindesberg och Hällefors.
Det har även tagits fram information om corona som tolkar delar vid alla tolkade möten.
Det finns information på lätt svenska, somaliska och arabiska.
Det finns även filmer på facebook för de som har valt arabiska och somaliska i sin inställning på facebook. Filmerna har nått över 100 000 användare och har visats över 400 000 gånger.
Nästa steg är att sprida information till afganska och eritreanska målgrupper.

Fredrik Eliasson, chef kollektivtrafik/Länstrafiken
Framdörrar i bussarna öppnas inte längre utan passagerare får kliva på i de bakre dörrarna.
Resenärer kan inte köpa biljett av chauffören utan behöver ha periodbiljett eller en förköpt biljett att visa upp.
Resandet har minskat den senaste tiden. I stadstrafiken i Örebro har det minskat med 60 procent och annan trafik har minskat med 50 procent.
Sedan i tisdags kör Länstrafiken enligt en anpassad tidtabell, sommartidtabell, med reducerat utbud. Har varit många sjukskrivningar bland kollektivtrafikens chaufförer.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 maj 2020

Innehållsansvarig: Johanna Berglund

Publicerad av John Swensson